sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven: Åbn jeres øre og hjerte for Guds Ord

Paven: Åbn jeres øre og hjerte for Guds Ord

01/02/2018 11:35

Paven: Åbn jeres øre og hjerte for Guds Ord
 
Pave Frans inviterede de troende til at stille sig ind under stille åbenhed over for Guds frelsende budskab, som det lyder i kirkeforsamlingen og som er et grundlæggende aspekt af Guds konstante dialog med sit folk.
 
Pavens ord kom under onsdagens generalaudiens, da han tog fat på sin fortsatte katekese, som er dedikeret til eukaristien med refleksion på ordets liturgi.
Under messen sagde han, at Gud taler til sit folk gennem ordets liturgi, og den samme Hellige Ånd, der inspirerede de hellige skrifter åbner vores sind og hjerter til det levende ord.
 
“Det er derfor forklarede han, at personlige valg når det gælder læsninger ikke kan accepteres", og han opfordrede de troende til at anvende de læsninger, der er nævnt i Kirkens læseplan, og derved begunstige det kirkelige fællesskab.
 
 
Hvis du snakker, kan du ikke lytte til Guds ord
 
Hvis man snakker under messen, fortsatte paven, hører man ikke Guds Ord, og han opfordrede troende til at åbne deres hjerter i stilhed for at kunne modtage Hans budskab og derefter omsætte dets anvisninger i praksis.
 
"Vi skal lytte! Da vi ikke lever 'alene af brød', men af hvert ord, der udgår fra Guds mund, må vi hele tiden være åbne for og udfordret af det ord i vores liv som individer og i vores liv som kirke . Det er derfor, vi taler om ordets liturgi som "Guds ords bord ", som Herren dækker for at nære vores åndelige liv ", sagde han.
 
Udskift ikke Gud Ord med anden læsning
 
Vekselsangen, sagde Frans, favoriserer Guds dialog med sit folk, da det hensætter os i en meditativ tilstand til næste læsning, og han inviterede de troende til at "i hvert fald at tage del i svaret". 
Den liturgiske proklamation, tilføjede han, udtrykker og favoriserer kirkeligt fællesskab og ledsager troende i deres trosrejse.
Paven sagde også, at de troende ikke kun skal anvende Kirkens læseplan, men bør "afstå fra at læse avisen eller at følge nyhederne indtil bagefter":
"Guds ord er Guds ord! Vi kan læse avisen senere. I kirken læser vi Guds ord. Det er Herren, der taler til os, "sagde han.
 
Vi har brug for gode læsere
 
Frans reflekterede også over behovet for gode læsere og salmister, som, sagde han, skal øve sig: "Dette skaber en atmosfære af en stilhed, hvor vi kan tage imod", sagde han.
 
"Vi ved, fortsatte han, at Herrens Ord er en uundværlig hjælp for ikke at fare vild: det oplyser vores vej.”, sagde han.
 
"Hvordan skulle vi kunne udføre vores jordiske pilgrimsrejse med alle dets byrder og udfordringer uden at blive regelmæssigt næret og oplyst af Guds Ord, som det genlyder i  liturgien?" sagde han.
 
Afslutningsvis bemærkede paven, at det ikke er nok at kun høre med ørerne, men med åbne hjerter, så ordet kan trænge ind i os og gøre sig tydeligt gennem vores hænder "når vi udfører gode gerninger".

01/02/2018 11:35