sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Don Boscos metod kan ledsaga Ungdomssynoden

Don Bosco - RV

01/02/2018 08:47

På festdagen för sankt Giovanni Bosco sa ärkebiskopen av Turin i sin predikan i kyrkan tillgängnad Maria, de kristnas hjälp: “Don Bosco sökte precis som påven Franciskus upp de unga i marginalen”.

Sankt Giovanni Bosco firas 31 januari: Hans metod ledsagar Ungdomssynoden

Det är 230 år sedan sankt Giovanni Bosco dog, han som grundade Salesianorden, och varje 31 januari kommer vi ihåg honom som “de ungas far och lärare”. Den femtonde synoden som hålls i år ägnas just ungdomarna och ärkebiskopen av Turin msgr. Cesare Nosiglia sa: “De två händelserna hör samman därför att i centrum står ungdomarna som de är, bortom hur de ser ut och hur de betraktas”.  Don Bosco kom från regionen Piemonte där Turin är huvudstad och där vördas han särskilt mycket.  Msgr. Nosiglia berättade vidare  “Don Bosco sa, jag älskar er därför att ni är unga, inte för att ni är duktiga eller intelligenta. Han sökte upp dem överallt och försökte skapa en dialog med dem för att de dem en möjlighet att finna styrkan i sig själva för att ändra på sina liv, utan att vara paternalistisk. Risken är många gånger att vi inom kyrkan börjar med ungdomarna som kommer till oratoriet (församlingen) och glömmer bort den stora massan ungdomar i marginalen och som Don Bosco letade upp… som även påven Franciskus under sitt läroämbete och påverkan på dem när han möter dem”.  

Sätta Jesus i centrum när man talar med ungdomar

 “Don Bosco ger lärare och ungdomar själva en konkret metod för att evangelisera den unga världen som än idag gäller och är aktuell - en utbildningsmodell som står nära ungdomarna och där Jesus alltid står i centrum. Ungdomarna har ett enormt stor behov av ärlighet och klarhet från lärarnas sida, som många gånger i stället, för att bli accepterade och tas emot, kraftigt dämpar evangeliets och Herrens förkunnelses radikala sida” sa msgr. Nosiglia.

Våldshandlingar att fördöma, men vi får inte lämna dem ensamma

Msgr. Nosiglia tog sedan upp de många nyheter som kommit de senaste veckorna i Italien om våld där minderåriga är delaktiga och fördömer detta beteende men sa “Jag tror att det är en provokation från ungdomarnas sida för att de är ensamma och ser sig lite bortkastade och marginaliserade  av de vuxna som ger dem pengar men inte kärlek. Vi måste återfinna en förmåga att lyssna och ge dem en möjlighet att komma till sina sinnen, men genom att det är dem själva som erövrar detta klokhet.”

 

01/02/2018 08:47