sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Världsdagen för leprasjuka - många katolska helgon har vårdat dem under sina liv

En leprasjuk får vård - AFP

31/01/2018 11:52

Den sista söndagen i januari infaller Världsdagen för leprasjuka som år 1954 instiftades av den franske författaren och journalisten Raoul Follereau. Det var en man som kämpade mot varje form av marginalisering och orättvisa och han kallades  de leprasjukas apostel.

Varje år registreras  drygt 210.000 nya fall av leprasjuka. 10% av de drabbade är yngre än 15 år. Miljontals personer får permanenta handikapp av sjukdomen och marginaliseras, medan sjukdomen numera är lätt att bota.

Den katolska kyrkan har framförallt i missionsområdena alltid ägnat sig åt vården av de leprasjuka, som ofta överges av sina anhöriga och marginaliseras i samhället. Man bistår dem inte endast andligt och genom att vårda dem fysiskt, utan ger dem även konkreta möjligheter till att införlivas i samhället igen. På många platser är diskrimineringen av leprasjuka fortfarande stor, eftersom man inte tror på att  sjukdomen kan botas och på grund  av dess fruktansvärda följder.

Många är de missionärer som har ägnat hela sitt liv åt att lindra lidandet för de leprasjuka. En del av dem har förklarats saliga eller heliga. Bland dem helige Jozef Daamian De Veuster, heliga Marianne Cope och den salige Jan Beyzym. Nyligen dog en hundraårig italiensk missionär i Hong Kong som i 48 år  hade levt tillsammans med de leprasjuka. Tack vare hans arbete stängdes leprasjukhuset i Coloane i Macao, eftersom de sjuka hade botats och blivit införlivade i samhället.

I Kolowaré i Togo finns ett leprasjukhus där man varje år högtidligt firar de leprasjukas världsdag i närvaron statens höga representanter. I år blev det dock lite mindre högtidligt och inga officiella inbjudningar på grund av den osäkra situationen.

Leprasjukhuset i Kolowaré hade blivit ett berömt sjukhus, men nu är de leprasjuka  få, bara ett trettiotal, säger en italienska missionär.  “När jag kom till Kolowaré år 2004 fanns det fortfarande 150 leprasjuka, år 1958 var de 800”. I söndags kom de leprasjuka i Kolowaré till kyrkan med nya kläder, och det hade organiserats en liten fest för dem efteråt.                                                                                                                                                                                                                                    

31/01/2018 11:52