sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen: Guds ord kräver vårt gensvar

Påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens - ANSA

31/01/2018 11:13

Påven Franciskus fortsatte sin katekesundervisning om den Heliga mässan och eukaristin under onsdagens allmänna audiens. Han talade om dialogen mellan Gud och Hans folk och utgick från dagens bibeltext Hebreerbrevet 1:1-2: "Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom".

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar! Vid vår pågående katekesundervisning om eukaristin talar vi nu om vikten av Ordets liturgi. Där talar Gud till oss och den Helige Anden som inspirerade till de Heliga skrifterna öppnar våra sinnen och hjärtan till detta levande ord. Vid Guds ords bord när vi lyssnar till Gamla och Nya testamentets förkunnelse om Kristi mysterium får vi näring till våra liv och det kräver vårt gensvar. Kyrkans läsning och Ordets liturgi när vi hör det i församlingen inbjuder oss till att tyst öppna oss för Guds budskap och det för fram Guds ständiga dialog med sitt folk och kyrkan. Eftersom vi inte bara kan leva av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (jfr Matt 4:4) behöver vi vara ständigt öppna för och utmanas av detta ord i både våra enskilda liv och våra liv som kyrka. Låt oss be den Helige Anden om att ordet som sås i våra hjärtan bär riklig frukt och leder våra steg dag för dag på denna pilgrimsfärd på jorden.

31/01/2018 11:13