sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Veritatis Gaudium: Påven Franciskus reformerar katolsk högskoleutbildning

Under presentationen av Veritatis Gaudium - ANSA

30/01/2018 13:38

På måndagen släppte Vatikanen påven Franciskus nya apostoliska konstitution Veritatis gaudium (The Truth of Joy), som berör katolska universitet och fakulteter.

Påven Franciskus har utfärdat den nya författningen för att se över normerna på de katolska fakulteterna och universiteten - det vill säga institutioner som beviljar pontifikala poäng inom områden som främst teologi, filosofi och kanonisk rätt men även många andra discipliner.

Uppdatering av Sapientia Christiana

Det nya dokumentet uppdaterar den tidigare apostoliska konstitutionen, Sapientia Christiana, utfärdat 1979 i kölvattnet av Andra Vatikanstaten. Sedan dess utgivande har Sapientia Christiana ändrats tre gånger, och andra normativa texter har publicerats, även inom den kanoniska rätten.  Påven Franciskus har anförtrott den Påvliga kongregationen för katolsk utbildning arbetet att skriva den nya konstitutionen.

Under presskonferensen som presenterade Veritatis gaudium, sa kongregationens prefekt, kardinal Giuseppe Versaldi, att påven hade uppmuntrat dem att på ”allvar reflektera över de många katolska institutionerna runt om i världen och på deras plikt att vara ett uttryck för evangeliets närvaro i utbildning, vetenskap och kultur."

Den nya konstitutionen säger han understryker betydelsen och de grundläggande kriterierna för förnyelse och återupplivning av katolsk utbildning, särskilt i ljuset av kyrkans "missionära" karaktär, som beskriver i Pope Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium.

Vad är nytt

De viktigaste innovationerna i Veritatis Gaudium är att alla katolska fakulteter och universitet har utvärderats av Heliga Stolens program AVERPO som driver och garanterar kvaliteten på katolska högskolor. Man stärker även i riktlinjerna förbindelserna mellan katolska akademiska institutioner och deras civila motsvarigheter.

Man har särskilt utvecklat möjligheterna till "distansutbildning", vilket är något som ökat betydligt sedan publiceringen av Sapientia christiana. Den nya konstitutionen innehåller också bestämmelser om invandrare och flyktingar, och kräver att kyrkliga institutioner ska finna tillvägagångssätt att tillhandahålla dem som kanske inte har den nödvändiga dokumentationen tillgänglig, att ha tillträde.

30/01/2018 13:38