sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Med kraft frigör Jesus oss från den ondes slaveri!"

Påven Franciskus under Angelus

29/01/2018 11:25

Kraft och auktoritet stod i centrum för påven Franciskus Angelusreflektion på söndagen då han vid tolvslaget mötte troende som hade samlats på Peterslatsen för att be tillsammans med honom.

Påven utgick från dagen sevangelium om Jesu agerande i Kafarnaum, där vi läser om ”en exorcism, genom vilken Jesus presenteras som en kraftfull profet i ord och handling”.

”När Jesus undervisar i Kafarnaums synagoga på sabbaten förvånas åhörarna över kraften i hans ord - det inte är vanliga ord, som dem de brukar lyssna på. De skriftlärda undervisar, men utan auktoritet. Jesus undervisar med full auktoritet. Hans lära är ny och evangeliet berättar att folket sa: " En ny undervisning, med makt bakom orden!" (Mark 1,27), sa påven Franciskus.

”Samtidigt är Jesus även kraftfull i sina verk. I Kafernaums synagoga finns en man som är besatt av en oren ande, som uppenbarar sig genom att ropa dessa ord: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.” ( Mark 1,24). Djävulen säger här sanningen: Jesus kom för att förinta djävulen, för att vinna över honom. Denna orena ande känner till Jesu kraft och förkunnar därför också hans helighet. Jesus säger strängt: ”Tig! Far ut ur honom!” (v. 25). Dessa Jesu få ord är tillräckliga för att segra över Satan, som kommer ut ur mannen "med ett högt vrål", läser vi (v.26).”

Påven fortsatte med att beskriva hur denna händelse fyllde de närvarande med bävan och undran över vem Jesus var. ”Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” (V. 27). Jesu kraft bekräftar auktoriteten i hans undervisning. Han uttalar inte bara ord, han agerar också. Så visar han på Guds plan med ord och handling. Jesu jordiska uppdrag avslöjar Guds kärlek både genom förkunnelse och otaliga handlingar.

”Jesus är vår lärare, kraftfull i ord och handling. Han ger oss ljuset som lyser upp vår existens ofta mörka gator. Han ger oss styrkan som behövs för att övervinna svårigheter, prövningar och frestelser. Vi måste förstå vilken nåd det är att ha lärt känna en så kraftfull och god Gud.”

Avslutningsvis bad påven Franciskus Jungfru Maria, kvinnan som lyssnar, att hjälpa oss ”söka tystnaden inom oss för att höra, mitt bland världens buller, det mest auktoritära Ordet: Hennes Sons, som ger oss meningen med vår existens och frigör oss från allt slaveri, även från djävulens.”

29/01/2018 11:25