sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven tilskynder teologisk akademi til at møde nye udfordringer

Paven tilskynder teologisk akademi til at møde nye udfordringer - RV

27/01/2018 14:01

Paven tilskynder teologisk akademi til at møde nye udfordringer
 
Pave Frans har opmuntret medlemmer af det pavelige teologiske akademi til fortsat at fremme et frugtbart møde mellem tro og de stadig nye udfordringer, som findes i en verden i forandring .
Paven talte  til ca. 50 akademikere, som han modtog i audiens i Vatikanets konsistoriesal
 
Tre århundreders historie

I sin omtale af akademiets 300 års jubilæum i år sagde pave Frans, at dette udgør en vigtig milepæl samt en mulighed for at se fremad med fornyet bevidsthed om sin identitet og ønsket om at genoptage sin mission i Kirken.

 
Han påpegede, at det pavelige teologiske akademi har gennemgået forskellige strukturelle og organisatoriske forandringer for at imødekomme de helt nye udfordringer, som de forskellige sociale og kirkelige sammenhænge frembyder og bemærkede, at den blev opfattet som et "sted for teologisk dannelse af præstestanden på et tidspunkt, hvor andre institutioner var mangelfulde og utilstrækkelige til dette formål ".
 
Åben for udfordringerne i et omskifteligt samfund

Paven sagde også, at udover de forskellige forandringer, er der dog et konstant element, der karakteriserer akademiet: At være til Kirkens tjeneste for at fremme tro, støtte Kirkens lære og være åben for kulturens krav og udfordringer.

"Det er et sted for konfrontation og dialog med henblik på at kommunikere evangeliet i stadig nye sammenhænge", sagde han, og som er altid er påvirket af den lidende menneskeheds behov og som tilbyder hvad troen bidrager med.
 
Berigende kulturudveksling med andre institutioner

Paven talte ligeledes om akademiets forhold til andre romerske universiteter og uddannelsesinstitutioner og priste den gensidige kulturelle udveksling, der eksisterer mellem dem, og det, sagde han, har garanteret, at det pavelige teologiske akademi aldrig har betragtet sig selv som en isoleret enhed, men spiller sin rolle inden for et netværk af relationer, der har beriget alle samtalepartnere.

27/01/2018 14:01