sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Afghanistan – Ingen ljusglimt, säger en barnabitpräst

Afgansk kvinna framför ett hjärta - EPA

26/01/2018 13:26

Angående de sista fruktansvärda attentaten i Afghanistan anser en italiensk barnabitpräst som verkar där sedan ett par år att landet står i centrum för maktspel mellan regionens och världens stora makter. För närvarande kan man inte se någon ljusglimt, säger han. “Den allmänna situationen i Afghanistan tycks inte förbättras, tvärtom förvärras den undan  för undan”.

“Omedelbart efter talibanernas fall var förhållandena i landet mycket osäkra, medan situationen  i Kabul var tämligen lugn”, säger barnabitprästen vidare. “Man kunde gå ut helt fritt och leva ett nästan normalt liv. Men redan när jag kom till Kabul år 2015 hade jag intrycket av att det var en stad under belägring. Efter attentatet mot den tyska ambassaden i maj 2017 blev området där regeringens och ambassadernas byggnader ligger som en fästning varifrån som det inte var rådligt att lämna och svårt att ta sig till”.

“I denna svåra situation fortsätter vi att förlita oss på Gud och att han kan ge landet fred, försoning, välfärd och utveckling. Vår mission håller hoppets och trons låga brinnande. Med sina aktiviteter ger den ett vittnesbörd om oegenyttig kärlek till de mest behövande människorna”.

Barnabiternas mission i Afghanistan har sitt säte hos den italienska ambassaden i Kabul. Den katolska närvaron i Kabul består även av Moder Teresas barmhärtighetssystrar och en organisation som verkar för barnen i Kabul.

26/01/2018 13:26