sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Vietnam – Vatikandelegation besöker de vietnamesiska katolikerna

Msgr. Camilleri - RV

25/01/2018 12:31

En delegation från Vatikanen har i dessa dagar varit i Vietnam för att besöka de vietnamesiska katolikerna. Delegationen leddes av msgr. Antoine Camilleri som är undersekreterare för Heliga Stolens förbindelser med stater. Viktiga var också mötena med den vietnamesiska statens representanter. Msgr. Camilleri träffade bland annat  premiärministern Nguyen Xuan Phuc som betonade de goda resultaten som  uppnåddes i landet förra året. Han betonade att även katolikerna har bidragit positivt till dessa resultat och att regeringen alltid stöder en stor enhet bland folket, mellan katoliker och icke katoliker. Premiärministern sa också att regeringen fortsätter att verka  för att religionsfriheten respekteras och han uttryckte speciell oro för utvecklingen i en del områden där katolikerna upplever svåra ekonomiska problem.

Till premiärministern framförde msgr. Camilleri  påve Franciskus lyckönskningar till Vietanm och dess folk och berättade om påvens goda intryck vad gäller  dialogen mellan religionen och den vietnamesiska kulturen. “Den Heliga Stolen är engagerad i främjandet av relationer med Vietnams regering för att ytterligare bidra till landets sociala liv, särskilt vad gäller undervisningen, hälsovården och välgörenheten”, sa msgr. Camilleri till den vietnamesiske premiärministern och framhöll att påven alltid ägnar stort intresse åt Vietnam. “Påve Franciskus vill att även kyrkan i Vietnam alltid skall bidra till landets välfärd”, sa han vidare.

 Vice utrikesministern Bui Thanh Son underströk den positiva utvecklingen av relationerna mellan Vietnam och Heliga Stolen och ansåg att delegationens resa var ett tillfälle till att förbättra förståelsen, skapa förtroende och förbättra samarbetet.

Under besöket i Vietnam framförde msgr. Camilleri påve Franciskus närhet till den vietnamesiska kyrkan. Den 16 januari firade delegationen en mässa i Sankt Josfes katedral i Hanoi i närvaron av stadens ärkebiskop, kardinalen Peter Nguyen van Nhon, präster och tusentals katoliker. Till de församlade sa msgr. Camilleri: “Påven vet att vi besöker  Vietnam och han sänder välsignelser och böner till er alla”.  Den 19 januari firade msgr. Camilleri mässan i sanktuariet som är tillägnat Vår Fru av La Vang. Även där deltog tusentals katoliker.

25/01/2018 12:31