sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Bangladesh - De kristnas värdefulla roll

Katoliker i Bangladesh - AFP

25/01/2018 12:45

De kristna i Bangladesh som är bara en liten minoritet i detta övervägande muslimska land är ofta föremål för diskriminering. Det säger den katolske prästen fader David som är kyrkoherde i Church of Our Lady of Guidance i Barisals stift.

“De kristna lever tillsammans med muslimerna i många delar av landet”, framhåller han. “Men fördomarna mot dem är många. Dessutom finns det en del  fall där muslimska estremister med påhittade skäl fortsätter att trakassera de kristna för att skapa gräl med dem  och uppvigla till religiöst hat i samhället. Ett annat fenomen är “land grabbing” d.v.s. där muslimer med våld tar mark från de kristna. Detta är ett svårt problem för de kristna”, säger fader David.

I denna situation av sociala problem hjälper församlingen Church of Ous Lady of Guidance sina troenden att leva i fred och endräkt med muslimerna i samhället, säger fader David, som i sin församling har omkring 250 katolska familjer.

De kristna i Bangladesh utgör endast 0,2% av landets 162 miljoner invånare. Deras positiva inflytande är dock stort. De kristna betraktas såsom ett samfund som verkar för freden och har en stor känsla för moraliska och andliga värden”, säger fader David. Folket och regeringen i Bangladesh uppskattar de kristna och har i regel en positiv inställning till dem.

Bangladesh  uppskattar de kristnas bidrag och uppoffringar framförallt under befrielsekriget år 1971 och de följande åren för återuppbyggandet av landet. Den katolska kyrkans engagemang vad gäller undervisningen, hälsovården, den sociala utvecklingen, välgörenheten och befolkningens socioekonomiska tillväxt är högt uppskattad. Det kristna samfundet leder några av landets bästa undervisningsinstitutioner där många som idag har en framträdande ställning i landet har gått.

25/01/2018 12:45