sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Audiensen: I Chile och Peru har jag mött Guds pilgrimsfolk

Påven gör tummen upp

25/01/2018 08:24

Påven Franciskus tog emot pilgrimerna på Petersplatsen för onsdagsaudiensen och vid sin katekesundervisning sammanfattade han sin senaste apostoliska resa. Han sa i korthet:

Kära bröder och systrar!

Under min senaste apostoliska resa i Chile och Peru hade jag glädjen att möta Guds pilgrimsfolk och uppmuntra tillväxten av social harmoni i respekt för dessa länders rika mångfald.

I Chile betonade jag vikten av att lyssna till allas röster: de fattiga, de unga och de gamla, migranterna och själva jordens röst. Jag uppmuntrade kyrkan på sin väg till rening och förnyelse och genom att hänvisa till helige Alberto Hurtado uppmuntrade jag lärare att hjälpa de unga att gemensamt bygga ett rättvist och inkluderande samhälle.

I Peru uttryckte jag min tillit till att landets rikedomar inom miljö, andlighet och kultur kan bidra till att bygga enhet och samverkan för att lösa samhällets allvarliga problem. Vid mitt möte med Amazonas folk betonade jag vikten av en ömsesidig respekt och vård av naturmiljön. I Trujillo, som är hårt drabbat av naturkatastrofer inbjöd jag alla att arbeta tillsammans för att ta itu med sociala problem som våld och brist på utbildning, arbete och bostad.

I Lima avslutade jag mitt besök i dessa två länder och vädjade om att följa helgonens exempel och be om deras förböner för kyrkan i sin vandring mot omvändelse och mission att vara enhetens, hoppets och fredens budbärare. 

25/01/2018 08:24