sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Perus biskopar: Se upp med korruptionen inom politiken

Påven och Perus biskopar - AP

24/01/2018 08:34

Strax innan angelusbönen på Plaza de Armas-torget i Lima på söndagen mötte påven Perus biskopar i ärkebiskopssätet. I sitt tal till dem utgick påven Franciskus från förebilden sankt Toriobo för evangelisationen, han som lyckades ta sig till den andra sidan vattnet och nådde sitt folk in i hjärtat. Påven talade om utmaningarna i Latinamerika som korruptionen inom politiken och övergrepp i Amazonas men även ungdomars framtid, droger, skatteparadis och pastorala nödsituationer.

Gatans biskopar

Påven Franciskus talade om att sankt Toribio var övertygad om att han behövde vara med sin flock som herde och att man måste vara “ En biskop med nergångna sulor av att vandra”.

Lära sig det digitala språket

Centralt vid magisteriet i Toribio var det tredje konciliet i Lima där man beslutade att katekesen skulle översättas att olika lokala språk. Påven talade om hur viktigt det är att lära sig folkets språk så att evangeliet kan nå folkets hjärta. Även idag är herdarna kallade att lära sig det digitala språket.  “Som detta synsätt är brådskande för oss pastorer på 2000-talet! Vi ska lära oss ett helt nytt språk som detta digitala, för att ge ett exempel och kunna våra ungdomars, familjers och barns språk.”

En kyrka kallad att vara en fruktbar moder

Helige Toribio höll inte tyst om orättvisor, kränkningar och korruption och påven sa: “det är inte en äkta evangelisation om man inte anmäler och fördömer all slags respektlöshet mot våra bröder och systrars liv, särskilt de svagaste”.  Påven talade om vikten av att biskoparna utbildar infödda präster och skapar ett lokalt prästerskap.

Kärlek för att vara enade

"Kära bröder! Arbeta för enheten och bli inte kvar i uppdelningen som förminskar och begränsar kallelsen som vi har fått: att vara ett sakrament av gemenskap. Glöm inte bort att det som var lockande i den tidiga kyrkan var hur de älskade varandra. Detta var, är och kommer att bli, den bästa evangelisationen."

24/01/2018 08:34