sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Påvens om riskerna med förvrängda fakta och desinformation i media

Påven Franciskus talar till journalister - REUTERS

23/01/2018 10:36

Påven Franciskus har skrivit sitt femte budskap till världsdagen för sociala kommunikationer som infaller på den helige Frans av Sales festdag, journalisternas skyddshelgon, den 24 januari. I år är det den 52:a Världsdagen för Sociala Kommunikationer, och påvens budskap bär titeln "Sanningen skall göra er fria (Joh 8:32). Falska nyheter och fredsjournalistik.” Temat som påven Franciskus har valts i år berör det omtalade fenomenet ”fake news”, falska nyheter - det vill säga ogrundad information som bidrar till att skapa och stärka en stark polarisering av åsikter.

I pressmeddelandet från det påvliga Kommunikationssekretariatet  talar man om riskerna med att utnyttja förvrängning av fakta, för att påverka det individuella och kollektiva beteendet. När de stora mediala företagen, sociala nätverk, och myndigheter har börjat analysera  och ta itu med detta fenomen, vill den katolska kyrkan bidra till diskussion om orsakerna, logiken och konsekvenserna av desinformation i media, och hjälpa till att främja en professionell journalistik, som alltid söker sanningen, och därmed en journalistik som främjar fred och förståelse bland människor.

Världsdagen för sociala kommunikationer, som är den enda som instiftades under det Andra Vatikankonciliet, ("Inter Mirifica", 1963), firas i många länder, på biskoparnas rekommendation, på söndagen före pingstdagen, vilket år 2018, är den 13 maj.

Tidigare år har påven Franciskus talat om kommunikation som tjänar en mötets kultur, kommunikation som påminner om familjens värde, kommunikation och barmhärtighet, och förra året om att kommunicera hopp och tillit i vår tid fylld av oro. 

23/01/2018 10:36