sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till nunnor: Ha ett öppet hjärta och tala inte bakom ryggen

Nunnorna var lyckliga att möta påven - REUTERS

22/01/2018 12:42

Efter Mariafirandet på lördagskvällen i Trujillo reste påven tillbaka till Lima och övernattade där. Söndagen var påven Franciskus sista dag på den apostoliska resan i Chile och Peru och programmet var som vanligt mycket fullt av möten och tal men allt skedde i huvudstaden Lima.

Dagen inleddes med tidebönen med omkring 500 kontemplativa oskodda karmelitsystrar i Señor de los Milagros-helgedomen. Påven sa i sin predikan “Klausurlivet fängslar inte in eller begränsar hjärtat, utan det blir snarare större tack vare relationen till Herren”.

Nej till nunnor med begränsat hjärta och som talar bakom ryggen

Påven talade om att det finns nunnor som bär på ett “begränsat hjärta” som har mist sin fruktbarhet och inte mer är mödrar och klagar på allt. I ett kloster finns bara plats för nunnor som öppnar hjärtat och kan bära korset, det fruktbara korset, kärlekens kors och livets kors.  Påven talade sedan om skvaller och bad alla om att inte utföra denna terrorism att tala illa om någon bakom ryggen på personer och påminde om att det är bättre att “bita sig i tungan”.

Ett hjärta större av kärlek

Påven bad systrarna att förutom att ständigt be för offren för vår tids slit- och släng-kultur att även konkret tjäna.

Den missionerande bönen

Påven talade om vikten av att deras bön ska gå ut ur klostermurarna och fortsätta ut och inte studsa tillbaka till klostret.

Kloster som hoppets fyrar 

Påven bad dem också om att be för kyrkans enhet “idag och alltid”. Världen behöver just se Kristi förkroppsligade kärlek, en kärlek som i Hans bruds liv måste vara böjt för tron, hoppet och kärlekshandlingen. ”Engagera er i det systerliga livet genom att se till att varje kloster blir en fyr som kan ge ett ljus bland oenighet och uppdelning”.

22/01/2018 12:42