sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Våra radiosändningar upphör

Vatikanradions första mikrofon - ANSA

19/01/2018 09:36

Vi vill informera er som lyssnar på radioprogrammet att från och med måndagen den 22 januari, kommer den skandinaviska redaktionen inte längre sända våra 19 minuter långa radioprogram. I och med den pågående reformen måste vi från och med nu lägga vårt arbete på att bygga upp den nya hemsidan som redan finns på sex språk – www.vaticannews.va

Under titeln ”Lyssna på veckans nyheter” kommer man i fortsättningen dock kunna lyssna på en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter varje fredag, i form av ett radioprogram som dock kommer att ligga på vår hemsida under Fokus/aktuellt.

När den nya hemsidan på de olika nordiska språken svenska, danska, norska och finska kommer, är det meningen att den ska innehålla, förutom artiklar och fotografier, även podcast, dvs ljudavsnitt, och videoklipp. Något datum då vi övergår till en ny skandinavisk hemsida har vi ännu inte fått, men vi kommer redan nu börja lägga mer arbete på vår hemsida. Vi ska försöka fortsätta att publicera intervjuer och andra inslag att lyssna till, men det kommer inte längre att ske i form av radioprogram.

En av de reformer som påven Franciskus driver i den romerska kurian är just inom media, där nu dagstidningen Osservatore Romano, CTV, Vatikanradion, bokförlaget LEV, och pressrummet nu har samlats under samma tak i den nya avdelningen SPC, Kommunikationssekretariatet.

Den skandinaviska redaktionen på Vatikanradion har funnits sedan slutet på 60-talet, och har de senaste årtiondena sänt ett 19 minuter långt program om dagen, varje dag året runt. Fokus har särskilt varit på vad påven säger och gör, på vad som pågår i Vatikanen och i den katolska kyrkan på olika håll runt om i världen. Fram till sommaren 2012 sändes våra program på kortvåg, efter kunde man bara lyssna direkt på hemsidan.

Skriv gärna till oss ni som lyssnar. Vår mailadress är skan@spc.va

19/01/2018 09:36