sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens brev till storimamen av Al-Azhar för konferens om Jerusalem

Påven och storimamen vid möte i november 2017 - AFP

18/01/2018 13:21

Påven Franciskus har sänt ett brev till storimamen av Al-Azhar i samband med den Internationella konferensen vid Al-Azhar-universitet till stöd för Jerusalem som hölls 17 januari.

Påven skriver i brevet som är daterat 10 januari och berättar att han trots att han inte kan delta i mötet, då han är på en apostolisk resa, fortsätter att be till Gud för en sann fred. ”Jag upphöjer särskilt uppriktiga böner för att de ansvariga för nationerna, de civila myndigheterna och religiösa överallt ska förbinda sig att avvärja nya spänningsspiraler och att försvara allt för att harmoni, rättvisa och säkerhet ska råda för befolkningarna i det välsignade landet som ligger mig så varmt om hjärtat”.

Påven skriver att Heliga Stolen fortsätter att betona vikten av att israeler och palestinier för en dialog för att nå en tvåstatslösning i Jerusalem med gränser enligt gemensamma avtal och som är internationellt erkända.

“Endast en särskild stadga, som även är internationellt garanterad, kan bevara dess identitet, den unika kallelsen av en fredsplats som de heliga platserna påkallar och dess universella värde och möjliggöra för en framtid av försoning och hopp i hela regionen.

Detta är den enda önskan hos den som bekänner sig autentiskt troende och som inte tröttnar på att i bönen vädja om en broderlig framtid för alla.”

18/01/2018 13:21