sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Unicef varnar: Rohingyabarnen i Rakhine glöms bort

Barn i flyktingläger - REUTERS

11/01/2018 08:10

Över 60 000 av rohingyafolkets barn är nästan bortglömda och är instängda i flyktingläger i centrala Rakhine-området i Myanmar.

Sedan början av våldet i staten Rakhine i Myanmar i augusti har 655 000 personer som till största delen tillhör rohingyafolket tagit sig över gränsen till Bangladesh. Samtidigt är 120 000 rohingyas fast i de centrala delarna av Rakhine sedan år 2012 i bedrövliga flyktingläger och ytterligare 200 000 lever i byar där deras möjligheter att röra sig fritt och ha tillgång till grundläggande tjänster alltmer begränsas.

UNICEF och deras partners har ingen klar bild ännu över situationen för barnen som lever i den norra delena av Rakhine eftersom det är svårt att ta sig dit, men det man vet är mycket oroande. Innan den 25 augusti vårdade UNICEF 4 800 barn som led av akut undernäring och dessa barn får inte längre denna hjälp. Alla de 12 vårdcentrum som har letts av partners har stängts för att de antingen har plundrats, förstörts eller för att personalen inte har kunnat komma fram till dem. Inget av UNICEF:s 5 vårdcentrum fungerar och det finns ingen distribution av rent vatten och mat. UNICEF:s partners har identifierat omkring 20 barn som har skilts från sina familjer under våldets framfart, men man tror att de är åtminstone 100 och många av dem finns i området dit man nu inte kan ta sig.

Staden Maungdaw i norra Rakhine är till stor del nedmejad av bulldozers och de flesta affärer är stängda och bland det få personer rör sig på gatorna är mycket få är kvinnor och ännu färre barn. De mest optimistiska beräkningarna är att omkring 60 000 rohingya fortfarande är kvar i Maungdaw. Innan 25 augusti förra året var de omkring  440 000. Barnen i jordbruksområdet är nästan helt isolerade.  

Medan hela världens blick går till situationen i norra Rakhine och Cox’s Bazar, glöms fler än 60 000 barn bort som är fast i 23 flyktingläger i centrala Rakhine och dit de kom år 2012 på grund av våldet. De redan stränga restriktionerna för att ta sig in och ut ur lägren har förstärkts efter nya våldsutbrott och gör situationen ännu svårare för hjälparbetare att hjälpa barnen och gör livsförhållandena i lägren ännu värre.

Marixie Mercado, talesman för UNICEF i Genève berättar: “Det är katastrofala förhållanden i de värsta lägren. Lägren i  Nget Chanug 1 och 2 i staden Pauktaw kan man bara ta sig till med lokala båtar med hjälpsändningar och båtresan tar omkring 4-5 timmar". Hon berättar att lägren ligger på havsnivå nästan helt utan skydd av träd. Vissa delar är rena avlopp. Flyktingarna går på pålar över sopor och avföring. Barnen går barfota i avföringen. Mercado berättar att en ansvarig vid ett läger registrerade 4 döda barn under 18 dagar i december månad - hans enda förfrågan var passande stigar för att inte behöva gå i avföringen.

UNICEF är redo att arbeta med Myanmars regering och den för staten Rakhine för att nå alla barnen oavsett etnisk bakgrund, religion, rättslig status eller situation för ge dem den hjälp och det skydd de behöver. Därför behöver man omedelbart få obegränsad möjlighet att komma till Rakhine.

 

 

11/01/2018 08:10