sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen: Liturgin är en sann böneskola

Påven vid audiensen - ANSA

11/01/2018 10:49

Påven Franciskus talade vidare om den Heliga mässan i sin katekesundervisning för pilgrimerna under onsdagsaudiensen. Detta var den sjunde undervisningen om den Heliga mässan och påven talade om lovsången Ärad vare Gud i höjden, på latin Gloria, och om kollektbönen och utgick från orden i Johannesevangeliet 1:14-16: ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. […] Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.”

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår katekesundervisning om den Heliga mässan talar vi nu om Gloria och kollektbönen. Efter att vi har bekänt vår synd och bett om förlåtelse läser vi på söndagar och helgdagar lovsången ”Ärad vare Gud i höjden”, Gloria. Som ett eko till änglarnas sång vid Herrens födelse prisar vi Faderns nåd att ha sänt sin Son för att bortta världens synder.

Inledningsbönen kallas också kollektbönen för att den samlar och presenterar alla våra enskilda böner till Treenighetens Gud. Prästen säger ”Låt oss bedja” och det följs av en tystnad då vi öppnar våra hjärtan och ber till Gud om våra personliga behov. Kollektbönen prisar Faderns förutseende kärlek som har uppenbarats i historien och bönfaller om Hans fortsatta hjälp i vår strävan efter att leva som hans söner och döttrar i Kristus. Traditionellt är bönen riktad till Fadern genom Sonen och den Helige Anden. Genom att reflektera över dessa rika böner och förena oss med kyrkan i att upplyfta dem till Gud, ser vi hur liturgin för varje kristen blir en sann böneskola.

 

11/01/2018 10:49