sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Parolin "2018 präglas av ungdomar, familj och kuriereformer"

Kardinal Parolin under intervjun - RV

11/01/2018 16:45

I en intervju med kardinal Parolin beskrev Heliga Stolens statsekreterare och påvens närmasta man, riktlinjerna för 2018 i Vatikanen och för påven Franciskus som går mot sitt femte år som påve.

Kardinal Parolin sa att stort fokus i år kommer att ligga på ungdomarna, med den kommande biskopssynoden i oktober, med en för-synod redan i mars, som samlar ungdomar i Rom för att arbeta fram ett förberedande material inför synoden. Parolin sa att kyrkan, påven och biskoparna ber ungdomarna inte så mycket vad kyrkan kan göra för dem, snarare vad de kan göra för kyrkan, vilket bidrag de kan ge till spridningen av evangeliet, idag. Man ber de svara med generositet och entusiasm.

Vidare sa kardinal Parolin att familjevärldsmötet i Dublin i augusti blir spännande eftersom det är det första mötet efter publiceringen av ”Amoris Laetitia”, som har gett en ny riktning. Amoris Laetitia är ett "paradigmskifte" för kyrkan, som påven Franciskus driver framåt med visdom, med försiktighet och med tålamod".

" Förmodligen beror de svårigheter som uppstått och som fortfarande finns i kyrkan, angående vissa aspekter av innehållet, just denna förändrade inställning som påven ber oss om”, sa han. "Det är ett paradigmskifte, som finns med i texten, som vi ställs inför: En ny nya anda, en nya metod! Naturligtvis innebär varje förändring alltid svårigheter, men dessa svårigheter måste beaktas och måste hanteras med engagemang.”

Kardinalen klargjorde inte exakt vad "paradigmskiftet" involverade, men debatten sedan publiceringen av Amoris Laetitia har koncentrerat sig på den möjliga öppningen för kommunion till katoliker som är skilda och omgifta.

Han sa också att "märkbara steg framåt har uppnåtts" i påvens försök att reformera kuria, men han underströk att det viktigaste och verkliga syftet är "omvändelse" snarare än en byråkratisk förändring.

"Det handlar inte så mycket om en strukturreformer, med skrivandet av nya lagar, nya normer, personalutnämningar och så vidare", sa han. "Det handlar om den djupa andan som måste animera varje reform av kurian, och den grundläggande dimensionen av det kristna livet, vilket är omvändelse."

11/01/2018 16:45