sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus till diplomaterna ”Världsfreden beror på rätten till liv”

Påven Franciskus talar till diplomatiska kåren - RV

10/01/2018 11:45

Eftersom alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, måste nationerna hitta icke-våldsamma lösningar mot konflikter och svårigheter, sa påven Franciskus när han på måndagen tog emot de ackrediterade ambassadörerna vid den Heliga Stolen för det årliga mötet i början av året.

En fredens kultur "kräver oupphörliga ansträngningar till förmån för nedrustning och minskning av användningen av väpnade styrkor vid hanteringen av internationella angelägenheter", sa påven.

Med tanke på det akuta behovet av att främja dialog och diplomati i konfliktlösning och upphöra att öka vapenlagringen  "skulle jag vilja uppmuntra en seriös och omfattande debatt om ämnet, en debatt som undviker att polarisera det internationella samfundet i ett så känslig fråga”, sa han.

Påven Franciskus tillägnade sitt tal till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som kommer att fira 70-årsdagen av ikraftträdandet under FN:s generalförsamling i december.

”Deklarationen var ett försök att hjälpa världens nationer att basera sina relationer på "sanning, rättvisa, villigt samarbete och frihet" genom att upprätthålla människans grundläggande rättigheter”, sa påven . Grunden till frihet, rättvisa och världsfred, påpekade han och citerade dokumentet, "bygger på att erkänna och respektera dessa rättigheter". 

Men i hans nästan 50 minuter långa tal till diplomaterna varnade påven för att det finns rörelse för att skapa "nya rättigheter" som ofta inte bara strider mot varandra, men som bestrider de traditionella värderingarna och kulturerna i många länderna, medan de verkliga behoven som man bör ta itu med,  försummas. 

"Något av en paradox är att det finns en risk för att vi i mänsklighetens namn ser uppkomsten av moderna former av ideologisk kolonisering av de starkare och de rikare, till nackdel för de fattigare och de mest utsatta”, sa påven.

Sju årtionden efter skapandet av den universella deklarationen sa påven Franciskus att "det är smärtsamt att se hur många grundläggande rättigheter som fortfarande bryts mot idag. Först bland alla dessa är varje mänsklig persons rätt till liv, frihet och personlig säkerhet."

Krig, våld och abort alla kränker dessa rättigheter, sa han.

Inte bara är oskyldiga ofödda barn bortkastade på grund av att de är "sjuka eller missbildade, eller som ett resultat av vuxnas själviskhet", även äldre anses vara ovärdiga liv, särskilt när de är sjuka, sa han.

I slutändan innebär rätten till liv att arbeta för fred, för "utan fred er en full mänsklig utveckling ouppnåelig".

10/01/2018 11:45