sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens Angelus "Jesus är obekväm när man söker mänskliga ambitioner och böjelser"

Påven under Angelus på Trettondagen - AFP

08/01/2018 09:26

När påven Franciskus efter Trettondagsmässan i Peterskyrkan bad Angelus med de troende på Petersplatsen vid tolvslaget återkom han till de tre vise männens som han sa “tankeväckande jakt” i stjärnans spår, och satte denna attityd i förhållande till översteprästernas och de skriftlärdas likgiltighet: “De var mycket bekväma. De kände till skrifterna och kunde ge rätt svar om födelsen "i Betlehem i Judéen, ty det står skrivet hos pofeten" (Matt 2,5); de vet, men de besöker inte Messias. Och Betlehem ligger bara några kilometer bort, men de rör sig inte.”

“Ännu mer negativ är den tredje attityden”, fortsatte påven Franciskus. “Herodes rädsla. Han är rädd att barnet ska beröva honom på hans makt. Han kallar på de vise männen och frågar när stjärnan uppenbarade sig för dem, och skickar dem till Betlehem och sa: “Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet.” (vers 7-8). I verkligheten ville Herodes inte dyrka Jesus; Herodes vill veta var barnet är, inte att hylla honom, utan för att göra sig av med honom, eftersom han anser att han är en rival. Var medvetna om detta: rädsla leder alltid till hyckleri. Hyklarna är hycklare, för att de är rädda i hjärtat.

Dessa är de tre attityder som vi finner i evangeliet: De vise männens uppmärksamhet, översteprästernas likgiltighet och Herodes rädsla. Vi måste tänka efter och välja: vilken av de tre attityderna ska jag välja. Vill jag söka Jesus, eller betyder han ingenting för mig. Eller är jag kanske rädd för Jesus, och innerst inne vill jag göra mig av med honom?”

“Egoism kan leda till att man betraktar Jesu närvaro i ens liv som ett hot. Då vi försöker undertrycka eller tysta ner Jesu budskap. När man följer mänskliga ambitioner, det mest bekväma möjligheterna, och onda böjelser uppfattas Jesus som ett hinder.”

“Å andra sidan är likgiltighetens frestelse alltid närvarande. Även om vi vet att Jesus är Frälsaren – allas vår frälsare -, föredrar man att leva som om det inte är så: i stället för att agera koherent med sin kristna tro, följer man världens principer, som tenderar att uppfylla böjelser som arrogans och törst efter makt och rikedomar.''

Påven uppmanade till att välja rätt för att leva ett gott liv, växa i tro, hopp och kärlek till Gud och våra bröder och systrar. Han bad Jungfru Maria, pilgrimernas stjärna att hjälpa alla hitta fram till Jesus, sanningens ljus och världen framsteg på vägen mot rättvisa och fred.

Efter Angelus önskade påven Franciskus de ortodoxa östkyrkorna God Jul, som firade julen den 6:e januari, då de följer den julianska kalendern. “Jag vill söskilt uttrycka min närhet till de ortodoxa koptiska kristna, och hjärtligt hälsa till min bror Tawadros II som inviger den nya katedralen i Kairo denna dag.”

08/01/2018 09:26