sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Singapore. Kvinnors värdighet familjens hjärta

Kvinna i Singapore - AP

05/01/2018 11:47

”Familjen ger oss möjligheten att förkunna Guds kärlek” – detta är den katolska lekmannen Wendy Louis övertygad om. Hon är verkställande sekreterare för kvinnoavdelningen vid kontoret för lekmän och familjen vid Asiatiska biskopsfederationen som just har haft ett seminarium om Kärleken och familjen som har utgått från påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia.

Vikten av kvinnan för familjens enhet 

Under mötet talade ordensfolk och lekmän från hela Asien om vikten av att erkänna kvinnans värdighet i äktenskapet, hemmet, vid beslutsfattande och föräldraansvar. Familjen behöver en vägledning och kvinnan har en viktig roll för enheten i kärnfamiljen.

Familjen grundas på kärleken i gemenskap med Gud

”Grunden för varje familj, berättar Louis, är en kärleksrelation som kommer ur gemenskapen med Gud”.

Landets utmaningar: Begränsad religionsfrihet, fattigdom, migration och konflikter

De asiatiska familjerna står inför stora utmaningar som begränsad religionsfrihet, fattigdom, migration och konflikter för att inte tala om politisk, ideologisk och kulturell uppdelning samt försämring av tro och andliga värderingar i familjen. ”Men dessa pastorala utmaningar slår inte ner oss utan tänder istället vår önskan att ledsaga familjerna. Genom att utgå från kyrkans dokument och främst Amori laetitia och genom erfarenheten från tidigare möten medkontoret för lekmän och familjen vid Asiatiska biskopsfederationen har vi ställt upp några riktlinjer för vårt arbete med familjerna” berättar Louis.

Främja livskulturen

Biskoparna som talade vid seminariet om att det pastorala arbetet för familjen kräver en grundutbildning som omfattar ett icke dömande och medkännande lyssnande och i respekt för dem de tjänar oavsett deras nuvarande situation. Man måste sikta på att göra familjen ansvarig för destruktiva tendenser, främja en livskultur från befruktningen till den naturliga döden, känna igen och bekräfta kvinnornas roll i äktenskapet, hemmet, i beslutsprocesser och i föräldraansvaret.

Frågan om interreligiösa äktenskap

Det pastorala arbetet med familjen måste alltså uppmärksamma familjens konkreta behov och samarbeta med andra delar i samhället för en komplett hjälp. En verklighet är interreligiösa äktenskap och stöd vid dessa är en prioritet. Enligt kontoret för lekmän och familjen vid Asiatiska biskopsfederationen är andligheten det viktigaste för varje familj “En familj behöver leva enligt Treenighetens gemenskapsmodell och bli en missionerande familj. I våra utbildningsprogram måste vi uppmuntra föräldrar och barn att be tillsammans. På det sättet blir det en hemkyrka och man kan få gemenskap med andra familjer genom deltagandet i små församlingar.”

(Från Oss. Rom.)

05/01/2018 11:47