sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påvliga livsakademien: Internationell kongress om palliativ vård

Händer - ANSA

05/01/2018 08:24

28 februari till 1 mars 2018 hålls en internationell kongress i Rom anordnad av den Påvliga livsakademien om palliativ vård med titeln: ”Palliativ vård: överallt och av alla. Palliativ vård i varje region. Palliativ vård i varje religion och tro.”

Under konferensen kommer man att officiellt presentera Projektet PAL-Life, som har utformas och utförs av den Påvliga livsakademien i syftet att sprida palliativ vård över världen.

Under kongressen  kommer man att ta upp flera viktiga teman, som den palliativa vårdens bidrag till läkarvården, assistans inom vård och socialt arbete, spridning av palliativ vård, olika religiösa övertygelsers och andliga perspektivs inverkan på behandlingen av de döende samt politiska och ekonomiska konsekvenser av palliativ vård.  

Kongressens främsta mål och Projektet PAL-Life är att främja en  dialog och ett samarbete mellan olika aktörer som är inblandade i arbetet med palliativ vård och genom denna skydda den döendes värdighet och ta ansvar för dennes sårbarhet.

För ett mer detaljerat program se:

http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/Programma_PalliativeCare28febbraio_1marzo.pdf

Här följer andra länkar för Påvliga livsakademiens olika engagemang.

Ett universellt engagemang och för livet: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2017/un-impegno-universale-e-per-la-vita.html

Inför ungdomssynoden. Ungdomars svar på frågeformulär:

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2017/le-risposte-dei-giovani-al-questionario.html

Om festival för familjen i Dublin:

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2017/lavori-in-corso-per-il-festival-delle-famiglie.html

Ungdomar: Mot Panama med glädje:

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2017/verso-panama-con-la-gioia-dei-segni.html

 

 

05/01/2018 08:24