sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens bönintentioner för januari månad - be för religiösa minoriteter i Asien

Bedjande kvinna - AFP

05/01/2018 10:04

Påven Franciskus första bönintentioner 2018 fokuserar på religiösa minoriteter i Asien, och under januari månad ber påven oss att be tillsammans med honom för att de ska få utöva sin tro i frihet. Påven säger:  

https://we.tl/UsuEnnRjhS

I Asiens mångfald av kulturer står kyrkan inför många risker och hennes uppgift är svårare genom att hon är en minoritet. [1]

Dessa risker, dessa utmaningar delas med andra minoritetens religiösa traditioner, med vilka vi delar en önskan om visdom, sanning och helighet. [2]

När vi tänker på de som förföljs för sin religion går vi bortom skillnader i riter eller bekännelser [3]: Vi placerar oss vid sidan av män och kvinnor som kämpar för att tvingas avstå från sin religiösa identitet. [4]

Låt oss be för dem alla, så att kristna och andra religiösa minoriteter i de asiatiska länderna kan utöva sin tro med full frihet. [5]

 

[1] Post-synodal apostolisk uppmaning "Ecclesia in Asia" av den heliga fadern Johannes Paulus II (Joh 10, 10).

[2] Påven Franciskus Apostoliska resa till Sri Lanka och Filippinerna. Tal tisdagen den 13 januari 2015.

[3] Post-synodal apostolisk uppmaning "Ecclesia i Asia" av den heliga fadern Johannes Paulus II (Joh 10, 10).

[4] Påven Franciskus apostolisk resa till Sri Lanka och Filippinerna. Tal tisdagen den 13 januari 2015.

[5] Påvens bönintentioner för januari 2018

 

05/01/2018 10:04