sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Elfenbenskusten: Kard Kutwa: Fred, en förutsättning för utveckling

Kardinal Kutwa

04/01/2018 08:47

“Fred är en förutsättning för all utveckling” skriver metropoliten kardinal Jean Pierre Kutwa, ärkebiskop av Abidjan i Elfenbenskusten i ett budskap som sändes ut i början av 2018. Han uppmanar de troende och alla personer av god vilja att arbeta tillsammans för fred och lugn i landet och påminner särskilt om påven Franciskus budskap vid Världsböndagen för fred som firades den 1 januari på temat “Migranter och flyktingar: män och kvinnor som söker fred”.

Migranterna och freden

“Påvens inbjudan att uppmärksamma situationen hos dem som lider mest av brist på fred i världen. Det får oss att se situationen i Elfenbenskusten” som “upplever och fortsätter än idag att uppleva folkvandringar” särskilt av “ekonomiska” skäl.

Nej till vapenspridning

Kardinal Kutwa skriver vidare att dessa folkvandringar skapar svårigheter för samlevnaden och att Elefenbenskusten “har gått från en situation av lugn som präglades av ömsesidig respekt till en fas av en latent osäkerhet” som ofta “kommer sig av konflikter”. Kardialen fördömer också överdriven vapenspridning i landet som “som svårt hotar folkets frid och lugn” och särskilt de minderåriga som är inblandade i konflikten.

Förstärka landets trovärdighet

Bland hoten mot freden nämner han även “Den uttjänta och ömtåliga frågan om personer i exil, intagna utan rättegång, den ivorianska skolan och avsättningar” tillsammans med “girighet, avund, ilska, hat, klasskamp, maktkamp och vägran till någon typ av kompromiss”. ”Om vi vill vara trovärdiga inför de framtida generationerna måste vi förstå att det är nödvändigt med en enhet för att stärka vårt lands trovärdighet” och inte offra landets framtid på altaret av personliga ambitioner, som delar upp och bär inom sig konflikter".

Främja rättvisa och tolerans

“Elfenbenskusten tillhör alla dem som vill bygga landet och se det lysa av rättvisa och tolerans, tålamod och lugn, kärlek och välstånd och slutligen, fred”.

 

04/01/2018 08:47