sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Ännu mer fokus på migranter och flyktingar

En grupp migranter som åt lunch med påven i september 2016 - ANSA

04/01/2018 10:47

I år ska FN färdigställa och vidta två avtal om migranter och flyktingar. Detta kan vara en av anledningarna till att påven Franciskus under dessa dagar alltmer fokuserar på dessa personer.

Julpredikan: "I Josefs och Marias fotspår…"

"Så många andra fotspår finns gömda i Josefs och Marias fotspår. Vi ser spåren av hela familjer som är tvungna att bege sig iväg i vår egen tid. Vi ser spåren av miljontals personer som inte väljer att ge sig av, utan som drivs bort från sina länder, och lämnar sina kära bakom sig." sa påven under Midnattsmässan.

Världsböndagen för Fred 1 januari: ”Migranter och flyktingar: män och kvinnor som söker fred”

Budskapet vid Världsböndagen för Fred 1 januari bär titeln ”Migranter och flyktingar: män och kvinnor som söker fred”. ”Jag önskar fred till alla människor och alla nationer i världen!” inleder påven.

Världsböndagen för Fred 1 januari

Än en gång förklarar han fyra viktiga verb; att ta emot, att beskydda, främja och integrera. Dessa verb går igen i de påvliga dokumenten om migranter och flyktingar och uttrycker vilken anda som bör råda.  

Så lägger påven uppmärksamheten på de två avtalen, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration och Global Compact on Refugees, som FN ska färdigställa och vidta under 2018. Men anledning av dess avtal har den katolska kyrkan kommit med förslag till en handlingsplan i 20 punkter. Påven skriver:

"Av hela mitt hjärta hoppas jag att en sådan här anda skall ledsaga den process som under 2018 ska leda Förenta Nationerna till att formulera och stadfästa två internationella överenskommelser, en som ska handla om en säker, ordnad och laglig migration och en annan om flyktingar. Sådana överenskommelser på internationell nivå kan tillhandahålla en ram för riktlinjer och praktiska åtgärder. Av den orsaken måste de vara inspirerade av medkänsla, förutseende och mod, för att utnyttja varje tillfälle att påskynda en fredsprocess. Bara så kan man undvika att den realism som krävs i internationell politik utlämnas åt cynism och en likgiltighetens globalisering.

Dialog och samverkan är en nödvändig och speciell uppgift för det internationella samfundet. Bortom nationella gränser kan ett större antal flyktingar välkomnas – eller välkomnas på ett bättre sätt – också av mindre rika länder, om ett internationellt samarbete garanterar nödvändig finansiering.

Avdelningen för Migranter och Flyktingar inom Departementet för att Främja en Fullödig Mänsklig Utveckling har givit ut en sammanställning av tjugo handlingspunkter som ger konkreta anvisningar hur man kan förverkliga dessa fyra verb i det offentliga och när det gäller attityder och aktiviteter i kristna gemenskaper (jfr FN’s dokument A/72/ 528). Avsikten med dessa och andra bidrag är att ge uttryck åt Katolska Kyrkans intresse för den process som leder fram till antagandet av de två internationella överenskommelserna inom Förenta Nationerna. Detta intresse är ett tecken på en mer allmän pastoral omsorg som går tillbaka till Kyrkans första tid och som har fortsatt i hennes många uppgifter fram till våra dagar.”

Vid angelus 1 januari bad också påven oss om att inte «släcka hoppet» i migranternas och flyktingarnas hjärtan.

Världsdagen för Migranter och Flyktingar 14 januari

Söndagen 14 januari har vi sedan Världsdagen för Migranter och Flyktingar. I sitt budskap med anledning av denna dag skriver påven återigen om just dessa fyra verb: ta emot, beskydda, främja och integrera migranter och flyktingar

04/01/2018 10:47