sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Under 2017 dödades 23 katolska pastoralarbetare

Krucifix - REUTERS

03/01/2018 12:16

Varje år gör Nyhetsbyrån Fides en statistik över hur många av kyrkans missionärer som har dödats under det gånga årets lopp. År 2017 dödades 23 missionärer i världen – av dessa är 13 präster, 1 ordensbroder, 1 ordenssyster, 8 lekmän. Det högsta numret registreras i Amerika. Från år 2000 till 2016 dödades 424 pastoralarbetare i världen, inklusive 5 biskopar.

Enligt årsberättelsen 2017 som räknar 23 missionärer som gett sitt liv under sin tjänst, ligger Amerika på första plats av kontinenterna, för åttonde året i rad, där 11 pastoralarbetare har dödats: 8 präster, 1 ordenssyster och 2 lekmän följt av Afrika där 10 pastoralarbetare dödades - 4 präster, 1 ordensbroder och 5 lekmän. I Asien dödades 2 pastoralarbetare - 1 präst och 1 lekman.

Fides förtydligar att det inte bara handlar om missionärer i strikt bemärkelse, utan att man försöker registrera alla de pastoralarbetare som har dött en våldsam död, även om det inta alltid är uttryckligen "i hat av tron", dvs som martyrer.

De flesta av de dödade pastoralarbetarna har mördats under rånförsök eller stöld, i situationer präglade av ekonomisk och kulturell fattigdom, och moralisk misär, som genererar våld och övergrepp  i en totalt förakt för livet och för varje mänsklig rättighet. På alla breddgrader delar präster, ordensfolk och lekmän det dagliga livet med vanliga människor, för att med sitt evangeliska vittnesmål vara ett tecken på hopp.

Listan på de dödade är bara toppen av ett isberg, på en lång lista av pastoralarbetare, eller enkelt katoliker, som blir överfallna, slagna, rånade, hotade, liksom katolska välgörenhetsstrukturer som tjänar befolkningarna, vandaliseras eller plundras. Till listan bör man alltså lägga till alla de många som aldrig blir en nyhet eller som man hör talas om men som i varje hörn av planeten lider och betalar med sina liv för deras tro på Jesus Kristus.

"Det bör betonas att de flesta morden på missionärerna sker i  Central- och Sydamerika. Inte i länder med muslimsk majoritet eller i Asien. Mexiko har blivit nationen med flest dödade präster under de senaste nio åren, delvis på grund av den bristande respekten för prästämbetet.

"Dossiern är inte begränsad till att rapportera det kalla dödsantalet utan man uppmanas att följa historierna med trons ögon. Kyrkan sörjer sina martyrer men firar dem samtidigt som hjältar. Dokumentationen är ett bidra till bevis på det. 

03/01/2018 12:16