sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Niger: Caritas bygger mottagningscenter i Agadez-regionen

Migrant vilar - EPA

03/01/2018 10:50

Italiens biskopskonferens CEI hjälper regionen Agadez och Niamey i Niger genom en Caritaskampanj för migranterna i Niger. Man planerar att skapa två mottagningscenter inom tre år med utbildning, information, repatrieringshjälp, psykologiskt stöd, mat och hälsovård.

Agadez kallas “ökenporten”. Från 1000-talet fram till nu är denna region i Niger ett handelscentrum mellan regionerna söder om Sahara och Maghreb, med sina 90 mil norr om huvudstaden Niamey och på vägen till både Algeriet och Libyen. Förutom att vara ett handelscentrum lever regionen även på turism, hantverk och utvinning av kol och uran.  Under de senaste tiotals åren har historieturismen avklingat på grund av instabilitet och avsaknad av säkerhet och regionen har blivit en plats för genomresa av oreglerad migration genom öknen och sedan över Medelhavet mot Europa i människohandlares händer.

Niger är en av de strategiska länder som EU försöker hjälpa för att blockera migrationen genom omkring 100 miljoner euro som ska gå till Agadez-regionen. Men enligt de lokala myndigheterna är detta småpengar jämfört med de 6 miljarder euro som har getts till Turkiet eller de stora summor som Italien ger till Libyen med undertecknandet av samförståndsavtalet för att be kustbevakningen i Libyen att stoppa migranterna. I åratal levde de unga i Agadez på transporten av migranter mot norr, men inte nu längre. Sedan några år har Niger på EU:s önskan antagit en lag som gör denna verksamhet olaglig. Detta har genom att inte ge några alternativ försämrat den redan kroniska arbetslösheten bland ungdomar. Dessutom syftar avtalen mellan Europa och Afrika till att öka repatrieringar och avslag från migranternas ursprungsland. Niger har därför blivit en obligatorisk etapp för dem som migrerar och för transit för dem som tvingas återvända. Nu är tusentals samlade i ghetton. De som kommer från Camerun, Elfenbenskusten, Nigeria, Mali, Benin, Sierra Leone och Senegal  tar sig genom landet. Många är nigerianer och bland dem är många kvinnor och barn.  

I en rapport skriver Caritas Niger: ”När man frågar dem varför de migrerar svarar de flesta: Livet kommer att bli lättare och det finns arbetsplatser dit vi reser”. De som har valt att till varje pris prova ödet känner många gånger inte till de fasor som väntar dem i Libyen och riskerna på havet och de upplever sitt första lidande i ett hårt liv som migrant redan i Agadez. Tusentals personer är hopade i smutsiga ghetton i stadens utkant innan de får tag på skjuts för att ta sig över Téneré-öknen.   

Caritas Niger arbetar nu med kampanjen ”Fria att resa och fri att vara kvar” för att hjälpa migranterna på väg och som finansieras med 342 906 euro under tre år av Cei. De ansvariga vid Caritas Niger säger: “Man kan inte förbli likgiltig inför migranternas lidande med fysisk försämring och förlust av värdighet”.  

Från 2013 fram till idag har det pastorala arbetet för migranterna i den lilla katolska kyrkan i Niger på 22 000 katoliker på 14 miljoner invånare, redan hjälpt 2000 migranter genom matutdelning, hygien-kit, kläder, täcken, telefonkort, tillfälligt husrum, sjukvård och stöd till intagna. “Deras livsförhållanden i staden är osäkra och smärtsamma och de kastar sig ut i ett många gånger ödesdigert äventyr. De utsätts för faror som människohandlare och banditer som rånar dem .. och utsätter dem för fysiskt och sexuellt våld.”

Målet med kampanjen är att bland annat ge migranterna och befolkningen information om riskerna med resan och hjälpa personerna som har avvisats vid Europas gränser eller som repatrieras från Libyen och Algeriet och skapa två mottagningscentrum i Niamey och Agadez.
Man planerar även kurser för ordningsstyrkor och gränspolis samt för ett tjugotal personer som ska arbeta i centren och man ska bidra till resekostnader för repatriering, psykologiskt stöd, mat och hälsovård. 

03/01/2018 10:50