sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Audiensen: Påven om syndabekännelsen

Påven hälsar på pilgrimer vid audiensen - AFP

03/01/2018 09:09

Under onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen den 3 januari fortsatte påven sin undervisning om den Heliga Mässans olika delar och han hade idag kommit fram till syndabekännelsen. Påven utgick från bibeltexten 1 Korintiebrevet 10:15-17: ”Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.”

Sammanfattningsvis sa påven: Kära bröder och systrar! Under vår katekes om den heliga Eukaristin ägnar vi oss idag åt syndabekännelsen. För att förbereda oss själva för att värdigt fira de heliga mysterierna erkänner vi inför Gud och våra bröder och systrar att vi har syndat. Vi bekänner detta som församling men under Confiteor talar var och en av oss personligt: “ Jag bekänner … att jag har syndat.” Som den ödmjuke tullindrivaren i Jesu liknelse slår vi händerna mot bröstet och erkänner att vi är ovärdiga Guds nåd och förlåtelse. Sedan ber vi om Vår Frus och alla änglar och helgons förböner om hjälp på vår väg till helighet och omvändelse. Prästerna ger då syndaförlåtelsen. Till skillnad från absolutionen förlåter denna inte dödssynden, men den uttrycker förtroende för Guds löfte om förlåtelse och försoning. Vi förenas på detta sätt med den långa rad bibliska personer - som David, den förlorade sonen och sankt Petrus - som medvetna om sina synder erkänner dessa inför Gud i tilltron till Hans nåds förvandlande kraft.

03/01/2018 09:09