sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens Angelus "Ta er tillflykt under Maria Guds Moders mantel i orostider!"

Angelus 1 januari - AFP

02/01/2018 12:53

Efter mässan på årets första dag tillägnad Maria Guds Moder, bad påven Angelus med de samlade på Petersplatsen. Den första januari infaller även Världsböndagen för fred och i sin reflektion denna morgon påminde påven om årets tema på hans budskap: Migranter och Flyktingar, män och kvinnor som söker fred.

”Som moder har Maria en mycket speciell funktion: hon står mellan sin Son Jesus och mänskligheten i deras verklighet – i verkligheten av deras behov och önsklingar. Maria medlar, som i Kana, medveten om att som moder kan hon och måste hon berätta om människornas behov för sin Son, särskilt de mest utsatta och missgynnade. Det är dessa människor som temat för Världsböndagen för Fred är tillägnat i år och som vi firar idag, ”Migranter och Flyktingar, män och kvinnor som söker fred”.  Jag skulle återigen vilja ge dem en röst, dessa bröder och systrar som efterlyser fred för deras framtid. För denna fred, som är allas rättighet, är många av dem villiga att riskera sina liv på en resa som i de flesta fall är lång och farlig. De är redo att möta svårigheter och lidanden (se Budskapet för världens frededag 2018, 1).

Snälla, släck inte hoppet i deras hjärtan. Kväv inte deras förväntningar på fred! Det är viktigt att alla, civila institutioner, utbildningsinstitutioner, kyrkliga och samhällsrörelser, är engagerade i att försäkra flyktingar, invandrare och alla en framtid i fred. Må Herren ge oss möjligheten att arbeta med generositet under det nya året: för att uppnå en mer stödjande och välkomnande värld. Jag uppmanar er att be för detta, medan jag tillsammans med er anförtror Maria, Guds Moder och vår Moder, år 2018 som precis har börjat. De gamla ryska munkarna, mystikerna, sa att i andliga orostider är det nödvändigt att samlas under den heliga Guds Moders mantel. När vi ser alla dagens konflikter och spänningar, men framför allt invandrare och flyktingar, ber vi som dessa mystiker har lärt oss: ”O Heliga Guds Moder. Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder. Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror, du enda rena, du enda välsignade. Amen”(Sub Tuum Praesidium)

02/01/2018 12:53