sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påvens mässa på nyårsdagen "Idag börjar vi om med Maria Guds Moder som förebild"

Påven under mässa på högtiden Maria Guds Moder - REUTERS

01/01/2018 12:41

Årets första dag är vigd till Maria Guds Moder - Marias viktigaste titel, Guds Moder. Under sin predikan under mässan i Peterskyrkan på denna högtid, uppmanade påven Franciskus just till att utgå från henne, när vi ”börjar om” på det nya året. Maria är som Gud vill att vi ska vara. Var som henne, sa påven.

”Guds Moder - dessa ord innehåller en magnifik sanning om Gud och om oss själva. Från det ögonblick som vår Herre inkarnerades i Maria tog han för alltid på sig vår mänsklighet.”

”Vi börjar vårt år genom att säga: Guds mor! Vi gläds över att veta att vår ensamhet har upphört. Över skönheten i att veta att vi är älskade barn, och att det inte kan tas ifrån oss”, fortsatte påven. ”I spädbarnet vilar Gud i sin mors armar och vi inser att mänskligheten är dyrbar och helig för Herren. Att tjäna det mänskliga livet är att tjäna Gud. Allt liv, från livet i moderns livmoder till de äldre, lidandet och de sjuka, de besvärliga, alla välkomnas, älskas och får hjälp.

Påven Franciskus fortsatte med att begrunda Guds Moder. I julevangeliet är Maria tyst. Inte ett ord uttalar hon. ”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” (Luk 2:19).

”Modern är med sin son, Jesus, ett barn oförmögen att tala. Guds Ord, är tyst. Gud, inför vilken alla faller tyst, är själv ett tallöst barn. Hans Majestät är utan ord; Hans kärleksmysterium uppenbaras i tystnad. Hans kunglighets språk är lågmäldhet och tystnad. Hans mor förenar sig med sin sons tystnad.”

”Denna tystnaden säger oss att om vi vill begrunda det så behöver vi tystnad. Vi måste vara tysta när vi tittar på krubban, och upptäcker att vi är älskade; och livets verkliga mening. I tystnaden talar Jesus till vårt hjärta. Hans lågmäldhet sänker vår stolthet; Hans fattigdom utmanar vår yttre fåfänga; Hans ömma kärlek berör våra härdade hjärtan. Attse till att varje dag ha en stund i tystnad för att vara med Gud är att bevara  vår själ; bevara vår frihet från att vara korrumperas av banal konsumism, kommersiell glans, strömmen av tomma ord och de överväldigande vågorna av tom snack och högt skrikande.”

”Maria begrundade allt i sitt hjärta. Hon funderade på dem, med Gud i sitt hjärta. Hon höll ingenting tillbaka; hon låste inte in sig i självömkan eller förbittring. I stället lämnade hon allt över till Gud. Det är så hon "begrundade" det. Att överlämna så att livet inte faller offer för rädsla, missmod eller vidskepelse. Att begrunda utan att  försöka glömma genom att stänga våra hjärtan, utan genom att vända allt till en dialog med Gud. Gud, som håller oss i sitt hjärta, kommer då att ta sin boning i våra liv.

”Vid årets början känner även vi kristna behovet av att fortsätta vår pilgrimsfärd genom att lämna bördor bakom oss och börja om från de saker som verkligen betyder något. Idag har vi utgångspunkten: Guds Moder. För Maria är precis vad Gud vill att vi ska vara, vad han vill att hans kyrka ska vara: en moder som är öm och lågmäld, fattig i materiella saker och rik på kärlek, fri från synd och förenad med Jesus.”

 

 

01/01/2018 12:41