sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Koch: 2017 ett ekumeniskt år

Påven Franciskus och Tawadros II - ANSA

30/12/2017 09:34

Ordförande för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet kardinal Kurt Koch kallar år 2017 ekumeniskt och säger i en intervju med nyhetsbyrån Sir:

”Julens budskap säger definitivt att religionens syster är fred och på inget sätt kan man rättfärdiga våld. Detta är budskapet som vi måste sprida i världen.” ”De kristna i världen förföljs och dödas och inte för att de är katoliker eller ortodoxa, protestanter eller lutherander utan för att de är kristna. Deras blod enar oss och den enhet som martyrerna i himlen redan har funnit försöker vi få på jorden.”

Det har varit ett kreativt år fullt med möten, avtal och historiska steg framåt som har öppnat nya vägar. Det har inte varit lätt då det under året har skett flera attentat mot kristna världen över i religionens namn utförda av extremister.

Varför slår man då till mot kristna? Kardinal Koch talade om det som Johannes Paulus II skrev om martyrernas ekumenik i sin encyklika  “Ut unum Sint” och blodets ekumenik som påven Franciskus talar om. ”80% av de människor i världen som förföljs på grund av sin religion är de kristna. Jag tror inte att de kristna i Europa är helt medvetna om detta. Men det är viktigt för våra förföljda bröder och systrar att få stöd genom bön och i livet.”   

Den första martyren Stefan bad för att Gud skulle förlåta sin mördare och innan dess sa Jesus på korset, förlåt dem för att de vet inte vad de gör. ”Jag tror att detta är ett tecken som de kristna kan ge världen. Tecknet av en stor tro av radikal natur och av valet att leva i Kristi mysterium. Vi har mycket att lära av dessa troende.”

Kardinal Koch sa att det “i den värld som dagens där mat hetsar våld mot andra är det viktig att de religiösa ledarna säger att våld i Guds namn är ett övergrepp mot religionen”.

Hur ser då framtiden ut efter det ekumeniska minnet av Luthers reformation? Kardinalen svarade:

“Först och främst vill jag säga att detta var det första reformationsminnet i den ekumeniska eran. Tidigare präglades alltid reformationsminnena av antikonfessionella och anti-katolska ordalag. Detta år ville inte lutheranerna minnas reformen endast ensamma utan de bad om att göra det tillsammans med oss och den viktigaste händelsen var mötet mellan påven Franciskus och ordföranden för det Lutherska världsförbundet i Lund i Sverige. Jag tror att denna händelse kan föra vidare en viktig dialog som tidigare har letts. 2017 är året då vi har minnts 50 år av ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker och som var den första som den katolska kyrkan har först efter Andra Vatikankonciliet.  Och det är en dialog som har lett till viktiga beslut som den gemensamma deklarationen Rättfärdiggörelsen år 1999 och nyligen dokumentet “Från konflikt till enhet” som man såg tecken på vid minnesceremonin.”

Vad säger då denna dialog till dagens värld? Kardinal Koch svarade: “Genom historien har vi haft många konflikter, vi har sett kyrkorna delas upp och vi har till och med fört förfärliga krig och för detta måste vi om förlåtelse. Det är en väldigt viktig förlåtelse idag. Vi ser på striderna mellan sunniter och sciiter i den muslimska världen. Vi måste erkänna att vi har gjort samma sak tidigare och för denna måste vi botgöra. Men det finns även en känsla av tacksamhet för allt som vi har upptäckt att vi har gemensamt. Och sedan finns det en känsla av hopp. Efter minneshögtiden i Lund kan vi ta ytterliga steg in i framtiden.”

Kardinalen talade även om den goda relationen mellan patriarken Tawadros och påven Franciskus Il och att de fördjupade sin vänskap då de träffades i Kairo. Tawadros har också visat detta genom att besluta att varje 10 maj fira den Kopisk-katolska vänskapsdagen.

2017 har även varit det år då Sant Nikolaus reliker togs från Bari till Moskva och Sankt Petersburg som var ett initiativ som öppnade för en folklig ekumenik. Det skedde på patriarken Kirills önskan dagen efter sitt möte med påven i Havanna. ”Efter mötet mellan de två fick patriarken mycket kritik från den ortodoxa kyrkan men genom att relikerna fördes till Ryssland kunde patriarken säga att mötet bar frukt och att det hjälpte till att ändra mentalitet. Detta är helgonens ekumenik som öppnar möjligheter för att omfatta dialog mellan de troende. Det är bra att kyrkoledarna möts men om folket inte involveras kan vi inte gå framåt.”  

Vad är då kardinal Kochs önskan för den nya året? ”Att vi ska kunna fortsätta att ta ytterligare steg mot enhet. Spm patriarken Atenagora sa älskar vi katoliker och ortodoxer varandra och vi har samma tro. Tiden är nu mogen att uppnå densamma eukaristiska måltiden. Det är detta som är målet med ekumeniken: att återfinna enheten i kyrkan.”

30/12/2017 09:34