sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Tysklands biskopar: 2018 tillägnas det sakramentala äktenskapet

Bröllop

29/12/2017 11:46

”Tillsammans för alltid. På det sakramentala äktenskapets vandring” kommer att vara temat för Familjens söndag 31 december i Tysklands katolska kyrkor och församlingar, men även vara deras tema för hela år 2018.  

Ett dokument med samma titel har också publicerats med tanke på detta, som ett svar på påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia för att skapa ett större engagemang hos det kristna samfundet att följa par till äktenskapet.

Dokumentet är uppdelat i fyra delar med reflektioner om vad det kristna äktenskapet betyder tillsammans med bland annat böner och länkar till intressanta web-sidor om ämnet. Inledningsvis skriver ordförande för Kommissionen för familj och äktenskap vid Tysklands biskopskonferens ärkebiskopen av Berlin msgr. Heiner Koch, att “Den intensiva diskussionen som har förts under detta år vad gäller öppningen för samkönade äktenskap har visat att många inte förstår vårt begrepp om ett sakramentalt äktenskap” och därför har man nu satt samman detta material för att, till att börja med i församlingarna, bemöta ett tema ”som inte längre kan tas för givet”. 

29/12/2017 11:46