sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Ryssland hjälper Syrien återuppbygga kyrkor

Den Armenisk katolska Martyrernas kyrkan i Raqqa - AFP

28/12/2017 10:44

Inte mindre än 120 kyrkor i Syrien behöver restaureras säger Metropoliten Hilarion, ansvarig över yttre kyrkliga relationer vid Moskvapatriarkatet.

"Den rysk-ortodoxa kyrkan tillsammans med den katolska organisationen" Church in Need" har utarbetat en lista över de förstörda kristna kyrkorna i Syrien. Denna lista innehåller cirka 120 kyrkor. Nivån av förstörelse varierar - vissa kyrkor är nästan helt förstörda, andra är märkbart skadade, vissa är avsakraliserade, och det kräver ett stort restaureringsarbete", sade Hilarion.

Han noterade att andra bekännelsers kyrkor och sanktuarier också var förstörda och att livet skulle återvända till Syren först efter ett hårt arbete.

Enligt Metropoliten Hilarion, kommer den ryska kyrkan tillsammans med den ryska staten att bidra till att återställa helgedomar tillhörande olika religioner, liksom infrastrukturen och bostäder i Syrien.

28/12/2017 10:44