sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Taizé-mötet i Basel "Låt den ekumeniska mångfalden berika er"

Unga i Taizé-möte - RV

28/12/2017 14:58

Påven Franciskus har genom statsekreterare kardinal Pietro Parolin skrivit ett budskap till deltagarna i Taize-mötet som i år äger rum i Basel. Det är det 40:e mötet som organiseras och animeras av Taizégemenskapen vid vilket unga från hela Europa och andra världsdelar deltar. Årets tema är glädje som under dagarna ska belysas i reflektioner och bön.

Påven Franciskus skrev i sin apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium, att "evangeliets glädje fyller hjärtat och hela livet i mötet med Jesus. De som låter sig räddas av honom är fri från synd, från sorg, den inre tomheten och isoleringen. Med Jesus Kristus finns glädjen i att vara född och återfödas "(n. 1).

Kardinal Parolin skriver att påven är glad att veta att de unga deltar i Taize-mötet, med detta tema och han tackar de unga för att ha svarat på Herrens kallelse att förenas i glädjen över Hans kärlek.  

Budskapet påminner även om Reformationsminnet år 2017 som går mot sitt slut, och 500 år efter reformationen ber påven den Helige Ande att hjälpa de unga protestanterna, katolikerna och de ortodoxa, att glädjas och att låta sig berikas av mångfalden av gåvor till alla Kristi lärjungar att manifestera evangeliets glädje förenade bortom splittringens sår. Han uppmuntrar dem att inte vara rädda för att välja broderskapets väg, och att visa att föreningen har sin källa i Herrens överflödande hjärta.

Påven Franciskus avslutar med att uppmana ungdomarna att tillsammans med Jungfru Maria lovsjunga Herrens kärlek som är en källa till glädje, och han välsignar ungdomarna som deltar i Taizé –mötet, och alla i Schweiz, Frankrike och i Tyskland som erbjuder dem gästfrihet.

28/12/2017 14:58