sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus år 2017

Påven på Juldagen - AP

28/12/2017 12:45

Påven Franciskus år, Sammanfattning av de viktigaste händelserna 2017

4 januari Audiens för jordbävningsdrabbade i Italien; Umbrien, Lazio och Markerna: 7000 personer fyllde Paulus VI:s audienshall och påven Franciskus sa bland annat: Återuppbygg och för att återuppbygga behövs hjärta och händer, våra händer och allas händer. Desamma händer som vi säger att Gud har skapat världen som en hantverkare, händer som läker.  

9 januari Hälsningar till den diplomatiska kåren: Bland de centrala temana var terrorism och påven upprepade ”Nej till terrorismens mordiska galenskap, som missbrukar Guds namn”.

15 januari Besök i församlingen Setteville i Guidonia i Italien: Församlingsbesöket var det första efter Barmhärtighetens jubelår. Påven underströk vittnesbördets värde och sa bland annat: ”Vill ni ha en perfekt församling? Inget skvaller. Inget. Om du har något emot någon, säg det direkt till den eller säg det till kyrkoherden, men inte er emellan. Detta är tecknet på att den Helige Anden finns i församlingen.”

18 januari Audiens Veckan för kristen enhet: Vid den allmänna audiensen påminde påven i sin hälsning på tyska om 500-årsminnet av den lutherska reformen som hölls i Lund i Sverige: “I detta gemensamma reformationsminne ser vi mer till det som enar än det som skiljer oss åt och vi fortsätter vandringen tillsammans för att fördjupa vår kommunion och ge den en alltmer synlig form.”

19 januari Audiens för Finlands ekumeniska delegation: Påven påminde återigen om ceremonin i Lund i Sverige och sa: “Martin Luthers avsikt för femhundra år sedan var att förnya kyrkan, inte dela upp den. Detta möte har gett oss modet och styrkan att se framåt, i vår Herre Jesus, mot en ekumenisk vandring, som vi är kallade att vandra tillsammans.”

17 februari Besök vid Roms universitet “Roma Tre”: Detta var påvens första besök vid ett sekulärt universitet. Påven betonade att universitet måste vara en plats för “dialog mellan olikheter”.

26 februari Besök i Roms Anglikanska kyrka: Detta var det första besöket någonsin av en påve i Roms angliskanska församling. Påven inbjöd till att tillsammans vittna om kärlekens evangelium och sa: ”Man måste söka den teologiska dialogen för att även söka rötterna, i sakramenten och i allt det som vi fortfarande inte är överens om. Men detta kan man inte göra i ett laboratorium utan det måste göras i vandringen, längs vägen.”

12 mars Besök i församlingen S. Maddalena av Canossa: Påven vände sig till barnen och sa med tanke på en överdriven användning av mobiletelefonen: “Det blir inte en dialog: jag säger en sak, du en annan, men allt blir virtuellt. Vi måste föra en konkret dialog och jag vänder mig också till er ungdomar. Och hur inleder man en dialog? Genom att lyssna. Lås upp öronen och lyssna på det som händer”.

24 mars Möte med de europeiska ledarna på 60-årsfirandet av de europeiska traktaten: Påven Franciskus uppmanade till att investera i livet, familjen och de unga för att återge kraft och hopp för Europas framtid.

25 mars Besök i Milano: Påven inledde sitt besök i förorten Case Bianche och fick där en bild av en tavla av Jungfru Maria som är älskad av Milanoborna och som har restaurerats. Påven sa “Den restaurerades, precis som kyrkan alltid behöver ‘restaureras’”.

2 april Besök i Carpi i Italien: Påven avslutade sitt besök med att ta sig till Mirandola, ett område som år 2012 drabbades av jordbävning: “Ärren blir kvar hela livet och genom att se dem vågar ni växa och låta era barn växa i denna värdighet, styrka och i denna hoppfullhet och detta mod som ni hade då ni blev skadade”.

14 april Via Crucis, Korsvägen i Colosseum i Rom: Vid slutet av Via Crucis på Långfredagen bad påven om ursäkt för det onda som tynger dagens mänsklighet: “För all förödelse, förstörelse och alla skeppsbrott som har blivit vardag i våra liv (…) för oskyldiga kvinnors, barns, immigranters och förföljda personers blod som dagligen flyter…”

16 april Påskmässan – Påven emeritus Benedictus XVI: 90-årsdag: Påven talade om slit och släng-kulturen och jämför den vid Uppståndelsen: ”Mysteriet med den bortslängda stenen som blir grunden till våra liv”.

28 - 29 april  Resa till Egypten: Vid avslutningsmässan i Kairo sa påven: ”Den enda tillåtna extremismen för de troende är kärlekens”.

4 maj Påven vid Kommunikationssekretariatets plenarmöte: Vid audiensen: “reformen handlar inte om att vitmåla lite utan att ge saker och ting en annan form och organisera på ett annat sätt”.

12-13 maj Resa till Fatima i Portugal: Påven helgonförklarade herdebarnen Giacinta och Francisco. Han påminde om att vi har en Moder i himlen: “Jag kunde inte låta bli att komma hit och vörda Jungfru Maria och anförtro henne sina söner och döttrar. Under hennes mantel finns förlåtelse, ur hennes omfamning kommer hoppet och friden till dem som behöver det och jag ber (…) särskilt för de sjuka och handikappade, intagna och arbetslösa, fattiga och övergivna”.

27 maj Besök i Genova i Italien: Påven inledde sitt besök vid stålindustrin Ilva och sa bland annat: "Arbetsvärlden är en mänsklig prioritet och därför är det un kristen prioritet, vår prioritet och även påvens prioritet". 

3-6 juni  Pingstvakan med karismatiker på Circus Maximus i Rom: Påven bad medlemmarna av den katolska karismatiska rörelsen “dela med er till alla i kyrkan av dopet i den Helige Anden, prisa oavbrutet Herren, vandra tillsammans med kristna från olika kyrkor och kristna församlingar i bön och handling för de allra mest behövande. Tjäna de fattigaste och sjuka”.

10 juni Besök i presidentspalatset Quirinale i Rom: Som den femte påven som besöker Italiens statschefs nuvarande säte inbjöd påven till “en allians av synergi och initiativ” för att “skapa och genomföra processer som ger nya möjligheter till anständigt arbete”.

20 juni Besök i Bozzolo-Barbiana i Italien: Påven bad vid fader Primo Mazzolari och fader Lorenzo Milanis gravar och kallade sig pilgrim “i spåren efter två kyrkoherdar som har lämnat efter sig en upplyst men obekväm väg i deras tjänst för Herren och Guds folk”.

28 juni Koncistorium – 5 kardinaler från bl a  Mali, Laos och Sverige: Under ceremonin inbjöd påven till att se “Korsets verklighet” i världen som han sa är “de oskyldiga som lider och dör för krig och terrorism; det är slaveri som inte upphör att neka värdigheten även i en epok av mänskliga rättigheter; verkligheten är den i flyktingläger som många gånger mer liknar helvetet än skärselden; verkligheten är den systematiska slit och slängmentaliteten hos alla som inte längre tjänar ens människor”.

6-11 september Resa till Colombia: Vid mässan i Cartagena fördömde påven med styrka narkotikahandeln och förnyade sin uppmaning, som var resans motto, att brådskande ta “det första steget” för en nationell försoning och till förmån för “det gemensamma bästa, jämlikhet och rättvisa för människans natur och hennes behov”.

24 september  Barmhärtighetens fredag, besök vid Santa Lucia-stiftelsen: Påven besökte ett centrum i Rom som är specialicerat på neuro-rehabilitering för patienter med rörelse- och kognitiva funktionsnedsättningar. Påven välsignade personer och var kvar en stund på avdelningarna för barn och ungdomar mellan 15-25 år.

1 oktober Besök i Cesena i Italien: Påven talade om korruptionen  (“politikerlivets trämask”) och la till:” En bra politiker blir alltid martyr i sin tjänst för att han delar med sig av sina idéer och lämnar dem inte och diskuterar dem med alla för att gå mot det gemensamma bästa”.

10 oktober Minnesceremoni  25 år Katolska kyrkans katekes: Media uppmärksammade stort påvens ord om dödsstraff:  ”Det måste konstateras att dom om dödsstraff är en omänsklig åtgärd som hur den än utförs förnedrar den personliga värdigheten”.

16 oktober Besök vid FAO i Rom: Påven sa att man måste försvara “varje människas värdighet att äta efter sina egna behov” och bad det Internationella samfundet att engagera sig för ”en succesiv och systematisk nedrustning” och att kämpa mot ”klimatförändringar”.

26 oktober Satellitsamtal med den internationella rymdstationen: Påven talade i 25 minuter med Paolo Nespoli och de andra astronaterna vid rymdstationen och hade frågor till dem och avslutade med att kalla rymdstationen “ett litet glaspalats” och “ett stort exempel på internationellt samarbete” där ”helheten är större än summan av delarna”.

3 november Mässa på kyrkogården i Nettuno och Ardeatine-gravarna utanför Rom: Påven bad och la vita rosor på några av de 335 gravarna, för militärer och civila offer vid slakten 24 mars 1944.  Vid besöket var Roms rabbi Di Segni närvarande. Påven bad en intensiv bön till “Abrahams Gud och Isaks, Jakobs Gud, Jesu Gud, de levandes Gud” och sa att för Gud “är ingen okänd”.

8 november Katekescykel om eukaristin: Vid den allmänna audiensen inledde påven en ny cykel i sin katekesundervisning för att bättre förstå skönheten i eukaristin. Han bjöd in att lära barnen “att göra korstecknet på rätt sätt” och om mässan sa han: “Det är inte en föreställning!. ”Jag blir väldigt ledsen när jag firar här på torget eller i kyrkan och ser många telefoner i luften, inte bara de troendes utan även vissa prästers och även biskopars.”.

10 november   Audiens för deltagarna för Symposiet om nedrustning av kärnvapen: Då påven tog emot symposiets deltagare fördömde han “bestämt” kärnvapen och “hotet av dess användning och ägandet av dem, just för att de finns på grund av en logik som handlar om rädsla som inte bara angår konflikters parter utan hela mänskligheten”.

26 november – 2 december Resa till Myanmar och Bangladesh: Under sin resa i Myanmar mötte påven bland andra Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi och sa att “religiösa olikheter inte får vara källan till uppdelning och misstro”. Det fick stor medial uppmärksamhet i världen då påven mötte en delegation  Rohingya-flyktingar: "i alla era förföljares namn, dem som har gjort er illa och särskilt för världens likgiltighet ber jag er om förlåtelse”.

17 december Vårdcentralen Sankta Marta: Barnen på Vatikanens vårdinrättning firade påven på hans 81sta födelsedag i Paulus VI:s audienshall. Påven sa: ”Barns glädje är en skatt” och vi måste ”göra allt för att de fortsätter att vara glada, för att glädje är som en god jord”.

21 december Roms kuria: I ett långt tal inbjöd på till att “komma över” den “obalanserade och urartade logiken med komplotter och inre circlar” och även “självreferensens cancersvulst”. Han talade om “otrohet mot förtroendet” och om olika miljöer där Vatikanens diplomati utförs i egen tjänst.

25 december Jul, Urbi et Orbi-välsignelsen: Från Peterskyrkans centrala loggia bad påven för mänsklighetens kriser och sa: “Låt oss engagera oss i att göra vår värld mänskligare och mer värdig dagens och morgondagens barn”.

28/12/2017 12:45