sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Lärare avbryter biobesök i Frankrike då filmens jultema är kristet

Julkrubba - RV

28/12/2017 15:24

I Langon, i Frankrike den 13 december, valde några lärare, som hade tagit 83 elever på bio, att avbryta biobesöket för att filmen som hade jul-tema hänvisade till Kristi födelse. Filmen i fråga är den tecknade filmen ”The Star” som kom ut i USA i november, publicerad av Sony Pictures Animation.

Filmen ansågs alltså vara alltför kristen.De uttryckliga hänvisningarna till den heliga familjen, som av andra har ansetts ha omtolkats alltför lättvindigt, uppskattades uppenbarligen inte, och det faktum att filmen berörde Jesus, Josef och Maria stötte deras sekulära känslighet tillräckligt för att tvinga biografen att betala tillbaka biljettpriserna och offentligt be om ursäkt. Biosalongens chef, Emmanuel Raymond, begränsade sig till att kommentera den pinsamma händelsen med "jag hade inte sett  filmen först".

Källan till nyheten är dagstidningen ”Sud-Ouest”,knuten till den republikanska vänstern, som fördömer det inträffade starkt ”å det sunda förnuftets vägnar”, och utpekar de intoleranta lärarnas "sekulära radikalisering" och "kristenfobi", samtidigt som man föreslår att de ska fråntas jullov eller all annan religiös ledighet. 

28/12/2017 15:24