sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Gör som Stefan första martyren, anförtro er ande till Jesus!"

Påven under Angelus - REUTERS

26/12/2017 18:08

På Annandag jul bad påven Franciskus Angelus med de troende på Petersplatsen vid tolvslaget och påminde under sin reflektion om att den katolska kyrkan på Annandag Jul firar den första martyren, Sankt Stefan.

”Även om det vid det första ögonkastet inte verkar som om det finns någon koppling mellan de två högtiderna, finns det faktiskt en mycket stark länk”, sa påven Franciskus.

Igår, i julens liturgi, hörde vi det förkunnas att: "Ordet blev kött och tog sin boning bland oss" (Joh 1:14). Den helige Stefan satte sin tids ledare i kris för han var övertygad " fylld av tro och helig ande” (Apg 6,5), om Guds närvaro bland människorna; han visste att Guds sanna tempel nu är Jesus, det eviga Ordet som kom för att ta sin boning bland oss, som blev som oss i allt förutom synden. Men Stefan anklagas för att predika förstörelsen av Jerusalems tempel. Anklagelsen mot honom är att han säger att "Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose" (Apg 6:14).     

Det är sant att Jesu budskap är obekvämt och gör oss obekväma, eftersom det utmanar världslig religiös makt och provocerar samvetena. Efter hans ankomst är det nödvändigt att omvända sig, att förändra mentaliteten, att ge upp tidigare tankar, att låta sig förändras, att konvertera. Stefan förblev förankrad i Jesu budskap fram till sin död. Hans sista bön: " ”Herre Jesus, ta emot min ande.” och : ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” (Apg 7,59-60), dessa två böner är ett troget eko av de ord som Jesus uttalade på korset: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23:46) och ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (vers 34). Dessa Stefans ord var bara möjliga att uttala för att Guds Son kom till jorden och dog och uppstod för oss; innan dessa händelser var det mänskligt otänkbara ord att uttala.

Stefan ber Jesus att ta emot hans ande. Den Uppståndne Kristus, är Herren och den enda medlaren mellan Gud och människorna, inte bara i vår dödsstund, utan också i varje ögonblick i livet för utan honom kan vi inte göra någonting (jfr Joh 15: 5). Därför bör även vi, inför Jesusbarnet i krubban, be: "Herre Jesus, vi anförtror dig vår ande, ta emot den", så att vår existens verkligen är ett enligt evangeliet gott liv.

Jesus är vår medlare och Han försonar oss inte bara med Fadern utan också sinsemellan. Han är källan till kärleken som öppnar oss för gemenskap med våra bröder och systrar, för att älska varandra, och avlägsna all konflikt och allt vrede. Vi vet att vrede är ont, det skadar så mycket och det skadar oss mycket! Jesus tar bort allt detta och får oss att älska varandra. Det är Jesu mirakel. Vi ber Jesus, som är född för vår skull, att hjälpa oss att anta denna dubbla inställning av tillit till Fadern och till vår nästa. Det är en inställning som förvandlar livet och gör det vackrare och mer fruktbart.

Påven Franciskus av slutade med att be Jungfru Maria, Frälsarens Moder och Martyrernas Drottning, att hjälpa oss ta emot Jesus som Herre i våra liv och bli hans modiga vittnen, redo att personligen betala priset för troheten till evangeliet.

26/12/2017 18:08