sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Arborelius får främjandet av kristen enhet som uppdrag i romerska kurian

Kardinal Anders Arborelius - AP

23/12/2017 14:26

Vatikanens pressrum meddelar att påven Franciskus har valt kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholm katolska stift till medlem i det Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet. Utnämningen blev officiell på lördagen den 23 december då 15 kardinaler fick nya uppgifter i 8 av den romerska kurians avdelningar.

Det Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet grundades 1966 av påven Paulus VI efter det Andra Vatikankonciliet, som ett sekretariat för att främja den sanna ekumeniska andan i linje med dekretet Unitatis Redintegratio som är ett av Andra Vatikankonciliets dokument.  1988 blev sekretariatet ett påvligt råd, under Johannes Paulus II. Sedan dess arbetar rådet med utveckla den ekumeniska dialogen med de ortodoxa och protestantiska kristna. Rådets arbete omfattar även den katolska kyrkan relation med judarna, vilket sker inom en särskild kommission inom rådet. Ordförande för det Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet är kardinal Kurt Koch, som deltog under påven Franciskus resa till Lund och Malmö i samband med Reformationsminnet. Han är ordförande sedan 2010 då påven Benedictus XVI ger honom uppdraget. 

23/12/2017 14:26