sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Pater Patton: Gör Jerusalem gemensam

Pater Francesco Patton - AFP

22/12/2017 11:44

Ledaren för franciskanorden i det Heliga landet pater Patton berättar i en intervju med Vatikanradion om situationen i Jerusalem. Han säger att Jerusalem borde vara en enad stad och inte uppdelad. Folken från de tre religionerna bör vara enade.

“Vi slår fast vår tydliga ställning i att be om att man bibehåller ett status quo i den Heliga staden tills man kommer fram till ett riktigt fredsavtal mellan israeler och palestinier som utgår från förhandlingar och internationell rätt”. Detta är julbudskapet från patriarkerna och kyrkoledarna i Jerusalems kyrkor och bland dem apostolisk administrator för den latinska kyrkan i Jerusalem Pierbattista Pizzaballa och ledaren för franciskanorden i det Heliga landet pater Francesco Patton.

Pater Patton säger i intervjun att det handlar om två folk och tre religioner, palestinier, som omfattas av både muslimer och kristna och israeler som är judar. ”Grundidén är att göra Jerusalem gemensam”. På frågan om han är orolig för USA:s president Trumps planer för staden svarar han att inte är orolig för det men för konsekvenserna som de för med sig på lokala nivå när det görs ensidiga deklarationer. ”Det är alltid bra att även låta diplomatin arbeta, den som även känner till språkliga avvägningar, det som påven Franciskus kallar vishet och försiktighet. Det är alltid viktigt att orden är visa och försiktiga, det handlar alltså om att veta att ordvalen i en verklighet som den i Jerusalem kan  vara särskilt känsliga. Så därför måste man alltid informera sig och vara uppmärksam så att man inte skapar obalans i en process som kräver en stor balans.” Pater Patton att invånarnas livssituation inte har förändrats men att pilgrimerna som väntades har ställt in sina resor. ”Detta är vi ledsna för eftersom det är ett förlorat tillfälle … även att leva i trons mysterium om inkarnationen där inkarnationen skedde”. Han sa att det även handlar om att den lilla kristna kyrkan behöver känna ett stöd från den kristna kyrkan i världen och slutligen även ett ekonomiskt stöd eftersom den lokala kyrkan i mångt och mycket lever på pilgrimsnäringen. ”Så jag är personligen ledsen för att detta skrämmer oss”.

Om padre Patton fick möjligheten att tala med president Trump vad skulle han säga? ”Jag skulle säga att vi i Heliga landet ber varje dag för att fred ska uppnås och vi ber för att människor som även har makt i världen arbetar för att hjälpa till i denna process”.

 

 

22/12/2017 11:44