sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Kardinal Parolin: Kristna politiker skyddar alltid värdigheten

Kardinal Pietro Parolin - EPA

22/12/2017 09:11

Politiken bör alltid söka det gemensamma bästa, framför allt för de allra svagaste - Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin ledde mässan för italienska parlamentariker i Roms kyrka Santa Maria sopra Minerva.

Må politiken alltid söka det gemensamma bästa, särskilt för de allra svagaste och marginaliserade.
 

Den riktiga makten är tjänst

Kardinal Parolin påminde i sin predikan om julens verkliga betydelse, som går bortom konsumtion och dessa dagars frenesi. Han vände sig särskilt till politikerna och sa: ”Jesus som föds i en krubba i Betlehem påminner oss om att en riktig makt omvandlas till tjänst och att den verkliga äran är att agera varje dag och sätta allas bästa högst vid projektering och intressen. Jag inbjuder er att vid den nära förestående julen se politikarbetet som något privilegierat att utföra i en upphöjd tjänst och kärlek till alla och på ett särskilt sätt till de fattigaste och mest missgynnade.”  

Politiken ska inte stå långt från folkets problem

“Intelligensen, medlen, kontakterna och makten som ni har fått är till för att ni ska använda det till att gagna samhället. Ibland får man upplevelsen att kärnan i politiken inte handlar om nödsituationer i folkets problem och sätt att skapa lösningar på detta, utan att det är starkt påverkat av en viss självreferens som inte leder till ett fruktbart samarbete och att man i stället är trångsynt.

Kardinalen citerade påven Franciskus i hans tal i Cesena i Italien tidigare i år: “Det behövs en god politik och inte den som är underordnad individuella ambitioner eller falangers arrogans eller intressen i centrum. En politik som vare sig är tjänare eller husfru utan vän och medarbetare som inte är rädd eller hänsynslös utan ansvarig och därför modig och försiktig samtidigt, vilket ökar personers medverkan, deras fortsatta integration och deltagande.”

Tron guidar politiken

Kardinal Parolin talade slutligen om en dynamik i tron och dess kapacitet att skapa principer och vägledning för ens handlingar och att detta även kan gälla inom politiken. ”Evangeliets glada nyhet av Gud som genom Jesusbarnet tar mänsklig form är källan till en antropologi som sätter varje persons värdighet i centrum”.  

Den kristne känner till denna höga form av värdighet och skyddar den men även att inte blanda ihop detta med att envist vara följa principer.

22/12/2017 09:11