sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Katolsk tanke

Änglar

Änglar - RV

21/12/2017 09:36

En ängel är en ren själ som Gud har skapat. En ängel är en andlig varelse eller himmelsk intelligens som är utsänd av Gud för uppfylla Hans vilja. Ordet ängel kommer från grekiskans angelos, som betyder budbärare och orden ängel och budbärare i bibeln gäller nästan alltid himmelska varelser men kan ibland handla om mänskliga budbärare men det gäller utan tvivel de himmelska om det sker något övernaturligt. Guds budbärare tjänar Honom och mänsklighetens absoluta bästa. Änglar kan tala för Gud medan människor inte kan det. Änglar sänds ut att göra allt Gud vill.

Änglar har oftast inget namn. Men dem som nämns i bibeln är Mikael, ”den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk”( Dan 12:1) och bland de mest betydelsefulla uppenbarelserna var Gabriels. Han sändes två gånger till profeten Daniel. Andra gången som det skedde bad Daniel och beskriver att ängeln kom ”mot mig i ilande flykt … Han kom fram och talade till mig” (Dan 12:21) och talade om att Messias, Fredsfursten skulle komma. Långt senare visade sig ängeln Gabriel igen för Sakarias ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig” (Luk 1:19). Några månader senare visade sig ängeln Gabriel för Maria: ”du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. (Luk 1:30) 

Katolska kyrkans doktrin omfattar änglarna som utsända av Gud skyddar var och en av oss i våra liv. Skyddsängelns roll är dels att leda oss till goda tankar, handlingar och ord och dels att skydda oss från det onda.

Gud är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan komma nära eller har sett eller kan se (jfr 1 Tim 6:16)) men Han låter änglarna representera Honom när Han talar till människorna. Änglar har inte människornas brister och kan därför representera Gud. De är en bro mellan Guds helighet och perfektion och dödliga människors brister.

Vi utgår från ängeln Gabriels ord till Jungfru Maria och ber Ängelns hälsning:

Var hälsad, Maria, full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor

Och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare

Nu och i vår dödsstund. Amen.

21/12/2017 09:36