sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Alla små rituella handlingar under mässan är av betydelse"

Påven Franciskus och de nyvigda under audiensen - AP

20/12/2017 14:17

Påven Franciskus fortsatte på onsdagen sin katekes om den Heliga Mässan under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall. I dagens katekes talade påven om mässans inledning och påpekade att de kan tyckas marginella, men att så är inte fallet. Varje rituell handling är betydelsefull.

”Mässan börjar med kortecknet, med dessa inledande ritualer, för då börjar vi älska Gud som en församling. Därför är det viktigt att inte komma sent, utan snarare för tidigt, i förväg.”

”Dessa ritualer är inte marginella: de förbereder oss för att lyssna med tro på Guds ord och att delta värdigt i det eukaristiska mässoffret. Varje rituell gest är uttrycksfull för de mysterier som vi förbereder oss för att fira. När prästen kysser altaret, påminner vi oss om att Mässan är ett möte i kärlek med den levande Kristus. När vi går med på att göra korstecknet, minns vi att vi genom vårt dop delar Guds, Faders, Sonens och den Heliga Andes kärlek, som uppenbaras på Kristi kors.

Likaså med den liturgiska hälsningen – ”Herren vara med er"- och vårt svar - "och med din ande" – visar att vi är medlemmar i Kristi kropp, kyrkan, var och en med sina egna gåvor att erbjuda i en harmonisk bedjande symfoni av lovsång och tacksägelse.

De inledande ritualerna kulminerar i syndabekännelsen, då vi ödmjukt erkänner våra synder för att gå med Herren från döden till det nya livet genom att sakramentalt fira  hans passion, död och uppståndelse.

Påven Franciskus upprepade återigen att lära små barn göra korstecknet ordentligt. 

20/12/2017 14:17