sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Newman om änglar: "Lovsjung Gud dag och natt tillsammans med änglarna"

Änglar - RV

20/12/2017 11:15

Salige John Henry Newman skrev från barndomen till hög ålder om Guds budbärare änglarna. I sin “Apologia pro Vita Sua” talar han till och med om hur han undrade om han var en ängel när han växte upp då han hade en så stark känsla för den osynliga världen så till den grad att han trodde att denna världen var en dröm. Denna kärlek till änglar läser vi om i ett av hans stora verk “The Dream of Gerontius”, Gerontius dröm, som är en utmärkt källa till meditation om quattro novissimi, livets fyra sista saker: död, dom, himmel och helvete, under november månad, bönemånaden för själarna i skärselden.

I sin församlingspredikan, “The Invisible World”, Den osynliga världen, en predikan han höll då han fortfarande var anglikan, använde han Bibeln för att lära sin hjord om änglarnas verklighet:

Änglar är också den osynliga världens invånare och de säger oss mer än de döda troendes själar, för att de senare ”vilar från sina ansträngningar” medan änglarna aktivt verkar bland oss i kyrkan. De är kallade att vara ”andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen (Heb. 1: 14). Ingen kristen är så ödmjuk, men han har änglar som följer honom om han lever i tro och kärlek.  Men de är så stora, så ärbara, så rena och så underbara att själva åsynen av dem, om vi fick tillåtas se dem, skulle slå oss mot jorden, vilket hände med profeten Daniel, så helig och rättfärdig som han var. Men de är ändå våra “medtjänare” och medarbetare  och de vakar noggrant över oss och skyddar även den enklaste av oss om vi hör till Kristus.

Newman citerar Jakobs dröm som ett bevis på att den andra världen är verklig även om vi inte ser den:

"I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom "  . . . Änglar omringade honom men han visste inte det och det var vad Jakob såg i sin dröm och som Elishas tjänare såg som med sina ögon och herdarna vid Jesu födelse inte bara såg utan även hörde. De hörde dessa saliga andarnas röster som prisar Gud dag och natt och vi, i vårt lägre tillstånd i varat, tillåts att ta efter och hjälpa dem.

 

20/12/2017 11:15