sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Josefs trodde, lydde och bar mysteriet och faderskapet i tysthet"

Påven firar mässa i Sankta Marta

19/12/2017 09:48

I sin predikan på måndagsmorgonen under mässan i Sankta Martas kapell talade påven Franciskus om den helige Josefs faderskap. Ett faderskap som inte var hans utan Guds fadeskap.

I svårigheter, i prövningar, i mörkret lär vi oss av Sankt Josef som visste hur man vandrar i mörkret, hur man lyssnar på Guds röst, hur man går framåt i tystnad. Det var påven Franciskus reflektion denna morgon, då han kommenterade dagens evangelium. Jesus, var född av Maria, maka till Josef, Davids son.

Josef trodde och lydde

Påven reflekterade över Josefs känslor inför Marias graviditet efter det att hon återvände från Elisabets hem: Han talade om Josefs tvivel, hans sorg och lidande, medan folk började mumla bakom hans rygg – grannskapets skvaller. Han förstod inte, men han visste att Maria var en Guds kvinna: och så bestämde han sig för att tyst lämna henne och inte anklaga henne offentligt. Det var hans avsikt tills Herren ingrep genom en ängel i en dröm, som förklarade hur barnet hade blivit till i henne genom den Helige Ande. Josef trodde och lydde:

"Josef kämpade inombords. I den kampen, hörs Guds röst: Res dig, som så ofta i Bibeln, i början av en kallelse. Ta Maria, ta med henne till ditt hem. Bemöt situationen och gå vidare. Josef gick inte till sina vänner för att tröstas, han gick inte till en psykiater så att han kunde tolka drömmen. Nej ... Han trodde. Och han gick framåt. Men vad var det som Josef måste bemöta och ta till sig. Två saker: faderskap och mysterium.”

Ta ansvar för faderskapet

Först var Josef tvungen att ta ansvar över faderskapet, fortsatte påven.  Och detta är redan underförstått i Jesu släktled, vilket förklarar hur han var tänkt att vara Josefs son:

"Han tog på sig ett faderskap som inte var hans eget: det kom från Fadern. Inte bara för att stödja Maria och barnet, utan också för att fostra  barnet, lära honom sitt yrke, uppfostra till att bli man. Han tog på sig Guds faderskap utan ett ord. I evangeliet uttalas inte ett enda ord av Josef. En tyst man, tyst lydnad."

Värna om mysteriet att leda människor tillbaka till Gud

Josef är också mannen som värnar om mysteriet. Mysteriet att leda människor tillbaka till Gud, återskapandets mysterium, vilket liturgin kallar ännu mer underbart än det första.

"Josef tog hand om detta mysterium: med tystnad, med sitt arbete, fram till det ögonblick då Gud kallade honom till sig. Man kallar Josef Guds skugga, i hans sätt att bära faderskapet och mysteriet. Gud Faderns skugga. Om Jesus lärde sig säga Fader till Gud Fader lärde han sig det i livet, av Josef, mannen som skyddade och uppfostrade honom, mannen som bar faderskapet och mysteriet, utan att förvänta sig något i utbyte."

Detta, sa påven Franciskus, är Josefs storhet, som Gud behövde för att frambära mysteriet att leda folket på nytt till den nya skapelsen.

19/12/2017 09:48