sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Msgr Vigano' "Frälsningshistorien är frukten av Guds envisa trofasthet"

Julkrubban på Petersplatsen - RV

19/12/2017 09:18

På tisdagsmorgonen firade prefekten för Kommunikationssekretariatet, msgr. Dario Vigano’ mässan i Peterskyrkan tillsammans med de anställda i samband med den annalkande julen. I sin predikan talade han om att önska varandra Gud Jul på riktigt, även när tron och hoppet vacklar, och han utgick från berättelsen om Sackarias och Elisabet:

Här träder Gud in i parets liv, nu trötta på att vänta, och han ger de hoppfulla ord: "Din fru Elisabet kommer att ge dig en son, och du kommer att kalla honom Johannes". Ordet blir inte mottaget för Sackarias väntar sig inte längre något av livet. Förväntningarna hade släckts, han var utmattad. Guds ingrepp överraskar men verkar inte kunna röra vid en förstelnad tro. Och ändå börjar frälsningshistorien med prästens misstro: Han, som mer än de andra hade förtroende för Mysteriet, är förvirrad. Gud når honom när han är i den heligaste platsen, där få hade privilegiet att komma in. Och ändå hindrar bristen på tro honom att välkomna ängelns ord.

Han är i Guds hus men är inte beredd att gå in i Guds hjärta. Det är en varning till oss alla. Ängeln säger till honom att hans otro inte hindrar Gud och genom sin barmhärtighet kommer han att förverkliga det han har lovat. Frälsningshistorien är frukten av Guds envisa trofasthet, för han kommer när han vill och öppnar nya horisonter, ibland oförutsägbara.

Låt oss fråga oss om vi är villiga att acceptera denna oförutsägbarhet, denna överraskning som radikalt förändrar våra planer, Guds ingrepp utanför tiden och de utrymmen som vi hade förutsett. Då får vi se vad Herren gör för var och en av oss, för våra barn, för våra familjer. Vi kommer att inse att han verkligen är Herren som återuppbygger, stärker, omfamnar oss med sin ömhet, förlåter oss, lyfter oss upp då vi har fallit, och får oss att börja vandra igen. Vi letar efter dessa spår av Gud i våra sista dagar inför jul, vi förbereder vägen för att vittna om att vi inte rusar för att hitta presenter i sista stund, utan även för att möta Herren, att välkomna honom till mitten av våra hem.

God jul, är återigen min önskan, till er och era familjer, särskilt de sjuka, en Jul med Jesusbarnets närvaro och ljus för att lysa upp och att stödja våra vägar, våra möten, vår försoning. Så när vi säger "God jul" till varandra, låt oss då inte säga av tiden och vanan  nötta ord, utan låt oss önska varandra en sann jul full av Gud. 

19/12/2017 09:18