sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatikanens media har ny hemsida på 6 språk

SPC's nya hemsidor - RV

18/12/2017 14:23

På natten mellan lördagen oh söndagen visade Vatikanens media sitt nya ansikte. Under reformen av den Heliga Stolens media som omfattar Vatikanradion, CTV - Vatikanens tv, pressrummet, dagstidningen ”Ossevatore romano”, bokförlaget LEV, finns nu en ny hemsida. Här finner man nyheter om påven, Vatikanen och den katolska kyrkan i världen på 6 språk: engelska, italienska, franska, tyska, spanska, portugisiska. Hemsidan är Vaticannews.va och bakom arbetet ligger Vatikanens nya kommunikationssekretariat SPC. Sakta men säkert kommer alla de olika språkredaktionerna på Vatikanradion få hemsidor i den nya skepnaden. Man har gjort ett kort videoklipp för att presentera förändringen:

Det finns fyra kategorier som förmedlar information om påven, Vatikanstaten, lokala kyrkor runt om i världen och världsnyheter. Ett "superredaktionellt team", som ursprungligen består av sex språkavdelningar (engelska, italienska, franska, tyska, spanska och portugisiska), kommer senare att expandera till att omfatta ytterligare 33 språk. Deras syfte är inte bara att informera, utan att erbjuda en nyckel till att tolka nyheter och information i ljuset av evangeliet.

Utmaningen är att bättre besvara på behoven som kyrkans mission har i vår samtida kultur, med målet att förmedla barmhärtighetens evangelium till alla folk enligt deras olika kulturer.

De ledande kriterierna är de som är apostoliska och missionära, med särskild uppmärksamhet på prövningar, fattigdom och svårigheter, som påven Franciskus sa i sitt tal till Kommunikationssekretariatets plenarsammanträde den 4 maj 2017. Den nuvarande prefekten för  sekretariatet är Msgr Dario Edoardo Viganò.

 

 

18/12/2017 14:23