sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vädjar om att 6 kidnappade ordenssystrar i Nigeria ska frisläppas

Påven under Angelus - AFP

18/12/2017 15:02

Efter den traditionella Mariabönen, Angelus, på  Gaudete söndagen gjorde påven Franciskus en appell om frisläppandet av sex katolska ordenssystrar, som kidnappades för en månad sedan från deras kloster i Iguoriakhi, Nigeria.

Påvens vädjan ansluter sig till den som den katolska biskopskonferensen i Nigeria gjorde under veckan:

"Jag ansluter mig med hela mitt hjärta till biskoparna i Nigerias appell för befrielsen av systrarna som tillhör orden Kristus Eukaristiska Hjärta, som kidnappades för ungefär en månad sedan från deras kloster i Iguoriakhi, sa påven Franciskus. "Jag ber för dem och alla andra personer som befinner sig i detta smärtsamma tillstånd" fortsatte påven och tillade, "må de alla, nu i jul, äntligen få återvända till sina hem."

Beväpnade män kidnappade  systrarna - tre nunnor och tre noviser från deras kloster i Iguoriakhi den 13 november. Ingen har tagit på sig ansvaret för brottet. Kidnapping mot lösensumma har blivit ett vanligt kriminellt inslag i landet.

18/12/2017 15:02