sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till nya ambassadörer: Främja dialog

Dialog

14/12/2017 10:49

Påven Franciskus tog emot de nya ambassadörerna vid Heliga Stolen som inte är bosatta i Rom på audiens klockan 10 på torsdagsmorgonen i Klementinersalen för överlämnandet av kreditivbrev. Det gällde ambassadörer för länderna Jemen, Nya Zeeland, Swaziland, Azerbadjan, Tchad, Liechtenstein och Indien.  

I sitt tal till ambassadörerna bad påven dem om att framföra hälsningar till deras statschefer och sin försäkran om böner för dem och de folk som de tjänar.

Påven sa att “det internationella samfundet stöter på en serie komplicerade hot mot en hållbar miljö och vad gäller en social och mänsklig ekologi över hela planeten, som hot mot fred och harmoni och som kommer sig av våldsamma fundamentalistiska ideologier och regionala konflikter, ofta beroende av motsatta intressen och värden”.

“Det är viktigt att komma ihåg att den mänskliga familjens mångfald i sig inte är ett upphov till dessa utmaningar för en fredlig samexistens” sa påven utan just på krafter som vill att dialogvägar ska misslyckas.   

“Er närvaro här är ett exempel på den nyckelroll som dialogen har för att mångfalden ska vara till autentisk och ömsesidig fördel för vårt alltmer globaliserade samhälle” sa påven. “Engagemanget för dialog och samarbete bör känneteckna varje institution inom det internationella samfundet, liksom de nationella och lokala, från den stund då alla ansvarar för sökandet efter det allmänna bästa”.

Påven betonade alltså vikten av främjandet av dialog, försoning och samarbete men sa att dessa inte kan tas för givet. ”Diplomatins känsliga konst och det hårda arbetet med att bygga en nation måste alltid läras om igen av varje ny generation. Vi delar det kollektiva ansvaret att uppfostra de unga om vikten av dessa principer, som stödjer den sociala ordningen. Att överföra detta värdefulla arv till våra barn och barnbarn säkrar inte bara en fredlig och blomstrande framtid, utan uppfyller även kraven på generationsrätten och den integrerade mänskliga utvecklingen som varje man, kvinna och barn har rätt till.”

Påven önskade ambassadörerna avslutningsvis lycka till med sitt viktiga arbete och bad om Guds välsignelse i överflöd för dem.

14/12/2017 10:49