sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens onsdagsaudiens "Hoppa inte över söndagsmässan"

Påven Franciskus under audiensen - AFP

13/12/2017 11:41

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om den Heliga Mässan under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall. I dagens katekes fokuserade påven på vikten av söndagsmässan. ”För en kristen är mässan huvudpunkten på söndagen”

”Som kristna firar vi Eukaristin för att möta Herren, att höra hans ord, äta vid hans bord och genom hans nåd uppfylla vårt uppdrag i världen som medlemmar av hans mystiska kropp, kyrkan.

”Liksom på Påskdagen och på Pingstdagen, är söndagen den främsta heliga dagen för de kristna. Kan vi låta den dagen gå utan att vi möter Herren? Tyvärr har vi i många sekulariserade samhällen förlorat känslan för söndagens sakrala karaktär. Det Andra Vatikankonciliet uppmanar oss ​​att fira Herrens dag som en dag av glädje och vila från arbete, som ett tecken på vår värdighet som Guds barn.”

”Varje söndag är tänkt att vara en försmak av den eviga saligheten och vilan som vi är kallade till och som vi delar, även nu, i Heliga Eukaristin. Vi går inte till Mässan för att ge något till Gud, utan för att ta emot honom, nåd och styrkan att vara trogna hans ord, följa hans bud och genom hans levande närvaro inom oss att vara vittnen om hans godhet och kärlek inför världen.”

 

 

13/12/2017 11:41